LiC0Vac^t^i»2 3 V-^ rvv. Saskia, op 8 juni 1633 door Rembrandt tijdens zijn kennismakingsbezoek aan Friesland getekend in zilverstift op perkament Collectie: Kupferstichkabinett Berlijn waren van en over Rembrandt en zijn familie. Tot mijn spijt moest ik destijds vaststellen dat de samenstellers hun onderzoek uitsluitend hadden verricht in de Leidse en Amsterdamse archieven. Over Saskia waren ze onthutsend onwe tend. Boltons boekje kenden ze niet, het uitvoerige artikel van Wopke Eekhoff werd niet serieus genomen, en de reis lust van Descargues was hen helemaal vreemd. Het bewijs daarvan vond ik in de oude correspondentie in het HCL. Want destijds ontving het gemeen tearchief alhier een kort briefje van Walter Strauss (hij was het brein ach ter The Rembrandt Documents) met het verzoek hem voor zijn boek fotokopieën op te sturen van 'all the documents of interest regarding Saskia van Uylen- burch, or her father, and her mother'. Men antwoordde natuurlijk zo goed mogelijk, maar met het voorbehoud dat enig eigen onderzoek wel zo verstandig zou zijn. Maar dat was aan dovemans oren gericht. In mijn vermelde kritiek beweerde ik dat zo heel wat interessante gegevens over het hoofd werden gezien. Zo kwam ik uit een combinatie van documenten tot de conclusie dat het zilverstiftportret in 1633 in Sint Annaparochie moest zijn gemaakt. Ergo: hiermee is Rembrandts eerste bezoek aan Friesland gedocu menteerd. Dat was een intrigerend gegeven dat mij later ervan overtuigde dat hij toen ook het dorp Sint Annaparo- chie tekende, eveneens in zilverstift op geprepareerd perkament. Daarnaast was er het tot dusver onbe kende gegeven uit het kerkboek van Sint Annaparochie dat aantoont dat Saskia een jaar na haar huwelijk, in 1635, terugging naar het dorp op het Bildt om als peettante te fungeren. Zij was toen zichtbaar zwanger en Rembrandt zal dus met haar mee zijn gegaan: dit is het bewijs dat hij voor de derde keer naar Friesland moet zijn gereisd. (Ik zie u nu denken: wat was dan die tweede keer? Uiteraard was dat het huwelijk in de kerk van Sint Annaparochie in 1634). Hiermee is komen vast te staan dat Rembrandt in 1633, 1634 en 1635 naar Friesland is gereisd. Hoogst intrigerend was ook de ont dekking dat Saskia voor haar huwelijk

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 5