Auke Rauwerda, liever kleine baas dan grote knecht LiC0Vac^t^i»2 5 Reimer Rauwerda In 1932 besloot Auke Rauwerda, werkzaam bij Fabers Haardenfabriek, om voor zichzelf te beginnen. Aan de Westerplantage betrok hij een pand waarin hij een handel in klompen, schoonmaak- en huishoudelijke artikelen begon onder de naam Noord-Brabantse Klompenhandel. Het boek dat ik schreef over mijn vader Auke Rauwerda doet verslag van de won derlijke ontwikkeling van de kleine win kel, die uitgroeide tot het hedendaagse bedrijf Auke Rauwerda BV, een bedrijf dat tot ver over de grenzen van Friesland bekend is en inmiddels een labyrint van panden aan de Westerplantage beslaat. In dit artikel schets ik de geschiedenis van het allereerste begin. Het voorgeslacht Tijdens het onderzoek naar mijn voor ouders, na een intensieve speurtocht in allerlei archieven, zoals bij het HCL, oude kranten en boeken en allerlei documen ten uit het familiearchief, waaronder veel foto's en ook de nodige brieven, heb ik de voorouders van mijn vader en hun levens loop kunnen achterhalen. De eerste voorvader De eerste voorvader die uit het onderzoek naar voren komt, is Auke Tjallings, schip per uit Rauwerd, gedoopt op 22 januari 1699. Hij was de zoon van Tjalling Melles uit Rauwerd, die rond 1686 gehuwd was met Yttie Sierks, die uit Oosterwierum kwam. Door hiaten in de trouwregisters van Rauwerd tussen 1686 en 1687 is het niet meer te achterhalen op welke datum cA e K.oJ' 'fse'/e s7 ro iir /JiftJJfJ-, X1; Uitsnede van de wijkkaart van Wijk F uit 1843. Auke Annes Rauwerda en Saakje Meinderts Boermans bewoonden hier het perceel Rochebrunesteeg F135, na 1876 vernummerd tofnummer 3 in de wijk K. Op de afgebeelde uitsnede van de wijk kaart uit 1876 op pagina 20 in het boek verwijst de pijl abusievelijk naar het per ceel Bagijneklooster 3. De juiste locatie is op die kaart echter weggeretoucheerd in verband met de bouw van de Middelbare Meisjes School aan de Grote Kerkstraat Anne Aukes Rauwerda (1867-1948) en Juliana (Jeltsje) Poelsma (1872-1937) - Collectie Familie Rauwerda

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 7