LiC0Vac^t^i»2 17 Krakersprotest in de Schoolstraat Foto: Leeuwarder Courant Arendsbuurt Het gebied tussen het westelijk deel van het Zaailand, de Prins Hendrikstraat, Willemskade NZ en Westerkade, verpau perde sterk in de jaren zeventig en tachtig. Geleidelijk trokken bewoners en gebrui kers van de panden weg uit de buurt en werd hun plaats ingenomen door krakers en anderen die gebruik van de leegstaande panden wilden maken. Op 13 september 1985 ontstond ruzie in een snackbar aan het Ruiterskwar- tier tussen een 'punk-achtig' type en dis cotheekbezoekers. Een lid van die groep werd met een mes gestoken, waarna de 'punk' vluchtte naar het kraakcafé op de hoek Arendsstraat/Zaailand. Het café werd door een groep van zo'n vijftig jon geren belaagd. De bezoekers van het café wisten via de daken het aangren zende kraakpand Arendsstraat 12-14 te bereiken. De woede van de jonge ren richtte zich vervolgens op dat pand, waarvan de bewoners tevergeefs om poli tiebescherming vroegen. Na vernieling van het kraakcafé vertrokken de jonge ren, met de aankondiging van een ver- volgbezoek. Door beide partijen werd de volgende dag benut om medestanders te mobiliseren. De krakers besloten boven dien de belangrijkste bezittingen elders op te slaan en het pand te barricaderen. 's Nachts trachtte de groep van ongeveer driehonderd jongeren binnen te dringen en raakte in gevecht met krakers en sym pathisanten daarvan. De politie bleef op afstand en bood uiteindelijk de krakers een veilige aftocht. Een dag later volgde een vergelijkbare situatie, met in de middag een nieuwe confrontatie. Onder begeleiding van de politie werden de krakers naar het station gebracht en op de trein naar Heerenveen gezet. 'Kunnen ze vertrekken? Dan zijn wij hier van een heleboel moeilijkheden af', aldus een uitzwaaiende politieagent tegen een conducteur. Ondertussen kon de groep jongeren de door hen belaagde panden plunderen. De pers was de vol gende dag uiterst kritisch over het politie optreden of liever gezegd, de afwezigheid daarvan. Geruchten dat de groep jonge ren onder leiding van de Leeuwarder onderwereld de aanvallen had uitgevoerd en bovendien slagwapens had gestolen uit sportcomplexen, versterkten de kritiek.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 19