Locomotief sleurt wagen mee LiC0Vac^t^i»2 25 Er zijn betrekkelijk weinig foto's van verkeersongelukken van voor de Tweede Wereld oorlog. De foto van de hier afgebeelde, na een botsing met het 'Dokkumer lokaaltsje' totaal vernielde personenauto, is één van de oudste opnamen van een dergelijke onge luk in Leeuwarden. Althans voor zover bewaard gebleven in het politiearchief. Wonder boven wonder vielen er geen dodelijke slachtoffers op die avond van 6 januari 1936. Klaas Zandberg Het totaal vernielde autowrak van de heer Miedema langs de spoorbaan Leeuwarden-Stiens, ter hoogte van de Harlingerstraatweg, op 6 januari 1936 De auto, bestuurd door H. Miedema, had verder als inzittenden het echtpaar Glas en een mevrouw Van der Bij met drie kin deren van elf, zeven en twee jaar. Alle inzittenden waren afkomstig uit Dokkum en op de terugreis na een bezoek aan Amsterdam. Waarschijnlijk was de chauf feur vermoeid. In ieder geval stopte hij niet bij de overweg aan de Harlingerstraatweg, maar reed zonder af te remmen door de neergelaten afsluitbomen. 'Een hevige slag volgde. De afsluitboom werd weg gevaagd en gedeeltelijk omhoog gedrukt, waarna de auto op de rails bleef steken', aldus de Leeuwarder Courant. Op dat moment had de lokaaltrein uit Stiens bijna de overweg bereikt. De machinist probeerde nog te remmen, maar de korte afstand maakte dat onmogelijk. 'De auto werd van achteren gegrepen en totaal vernield gedeeltelijk tegen een hek werk gedrukt'. Het wrak belandde maar liefst acht meter verderop. De chauffeur van een bus, die achter de verongelukte auto reed, en de overweg wachter schoten te hulp. Politie en artsen verschenen eveneens snel ter plaatse. Alle inzittenden van de auto bleken gewond te zijn. In het haltegebouw werden de slacht offers bekeken, verbonden en per zieken auto naar het Diaconessenhuis vervoerd. Alleen de zevenjarige Clara van der Bij moest langere tijd in het ziekenhuis blij ven. Zij had haar linker onderbeen gebro ken, terwijl bij de anderen alleen schram men en schaaf- en snijwonden werden geconstateerd. De passagiers van het 'Dokkumer lokaaltsje' werden voor zover nodig per bus naar het station gebracht. De snel trein vertrok daar met een kwartier vertraging. De dag na het ongeluk was men nog druk bezig de schade te herstel len. Brokstukken van de auto lagen her en der verspreid.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 27