4* it Lucas Hannema, een veelzijdig kunstenaar ft DE MÜUNLERSDQCHTER LiC0Vac^t^i»2 26 Aldert Toornstra In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was Lucas Hannema een bekende en mar kante verschijning in de stad. Door zijn activiteiten als zanger, dirigent en docent met een eigen zangschool op de Voorstreek, had zijn naam een bekende klank. Toch bracht deze onmiskenbaar talentvolle artiest het nooit verder dan regionale bekendheid. Op 14 februari 1891 werd Lucas Hannema geboren als vierde kind in het gezin van de koopman en vlashandelaar Dirk Hannema. Hij groeide op in zijn geboortedorp Min- nertsga, waar het ouderlijk huis zich in de havenkom bij de dorpsvaart bevond. Na zijn schooltijd, waarin hij kennelijk al blijk gaf van een muzikale aanleg en zijn wens om daarin verder te gaan, mocht hij van zijn ouders aan een gedegen opleiding als zanger beginnen. Mogelijk speelde naast zijn fraaie stem en gevoel voor muziek ook zijn handicap, hij liep enigszins mank, mee in deze beroepskeuze en de instemming daarmee van zijn ouders. icrnsen WH LUCAS HANNEMA /jSJ (F 1501 S' sD 9801 PHON Afbeelding op één van de Hannema-opnamen uit mei 1925 met tekst en muziek van Waling Dijkstra. Collectie Aldert Toornstra Een geschoolde zanger De contacten die zijn vader door de handel met Engeland had, zullen de aanleiding zijn geweest om voor een uitgebreide scho ling aan de Blackwell Academy of Singing and Voice Production in Hull te kiezen. Vanuit Harlingen was er bijna elke week een afvaart van de stoomdienst naar deze Britse haven, waarmee weliswaar voorna melijk goederen werden vervoerd, maar in bepaalde gevallen ook enkele passa giers mee konden varen. Aan dit lange verblijf in Engeland dankte hij later boven dien zijn uitstekende beheersing van de Engelse taal. Teruggekeerd in Minnertsga duurde het niet lang voor hij in 1917 in Franeker ging wonen, waar hij in augustus van dat jaar met Aafje Dral trouwde. Daar begon hij ook met het geven van zang- en spraaklessen, waarvoor hij tijdens zijn opleiding gedi plomeerd was. Het echtpaar kreeg twee kinderen, waarvan dochter Aukje in 1921 nog in Franeker, maar zoon Dirk in 1926 al in Leeuwarden werd geboren. Inmiddels had het gezin in Leeuwarden woonruimte gevonden in het grote bovenhuis aan de Voorstreek 47, dat uit twee etages en een ruime zolder bestond en zo'n tien vertrek ken telde. Op de begane grond bevond zich de meubelzaak van Praamsma die er de producten van zijn eigen Friesche Meu belfabriek uit Bolsward verkocht. In een andere ruimte van het bovenhuis huis vestte Lucas Hannema zijn eigen zang school en werkte hij verder aan zijn loop baan als kunstenaar. Fryske Platen van Columbia Records De firma Bosma Zoon aan de Eewal 58 was in 1924 in Leeuwarden de alleenvertegenwoordiger voor de nieuwe Columbia grammofoons en platen en prees daarom in zijn advertenties de kwaliteiten van het nieuwste model The New Columbia Grafonola aan, waarvan het klankvolume bijna de werkelijkheid benaderde. Daar naast vermeldde deze zaak in zijn Colum bia Nieuws de komst van nieuwe plaat opnamen, waarbij in september 1925 een zending met de nieuwste 'Friesche Han- nema-Platen' werd aangekondigd. Deze waren in samenwerking met en op verzoek van de firma Bosma door de Britse afdeling van Columbia Records in de studio Petty France in Londen opgenomen op 12 en 13 mei 1925, tijdens een studiereis van Han- r Voorblad van de folder uit 1925 waarin de firma Bosma de komst van de grammofoon platen van Lucas Hannema aankondigde Collectie Aldert Toornstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 28