Liwwadders, waar is dit? Liwwadders, waar is dit 38 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Ooit stond het Uniahuis op de plek van de fotoprijsvraag uit Leovardia 41. Nadien fungeerde dat terrein achtereenvolgens als vismarkt, groentemarkt en ossen markt. Aan de zuidkant van dit gebied was een herberg, Het Ossehuis. Daar hing tot omstreeks 1828 de houten kop van een os; vandaar de benaming Ossekop. Win nares Marion Blomsma situeerde de foto op de juiste plek. 'Het gefotografeerde is een deel van het tegelplateau, destijds gemetseld in de voorgevel van het textiel- pakhuis van de Firma Suren en Co, aan de Ossekop te Leeuwarden.' John Stoelinga reageerde zowel uit gebreid als adequaat. 'Pakhuis in 1914 gebouwd in opdracht van G.P. Suren, han delaar in Dames en Heren mode-artikelen engros, toenmalig eigenaar van (winkel/ woonhuis) Berlikumermarkt 17. Bij deze verbouwing werd het woongedeelte boven de winkel toegankelijk gemaakt via Osse- kop 2, door een ommetseld trappenhuis onder een met geglazuurde rode kruispan- nen gedekt schilddak met fors overstek. Het pakhuis grenst aan Ossekop 2 blij kens de gevelsteen met opschrift 'eerste steen gelegd door E. en Th. Suren 7 juli 1914'. Dit pakhuis is van lokaal/regionaal belang maar geen rijksmonument, wat Berlikumermarkt 17 wel is. Berlikumer markt 17 is van oorsprong een herenhuis, dat in 1790 werd gebouwd in opdracht van jonkheer Schelto Hessel Roorda van Eysinga, grietman van Haskerland. Het huis werd verschillende malen verbouwd, onder andere in 1893 door manufactu- rier Ype Bolman die de begane grond tot winkel liet inrichten en daartoe een win kelpui liet aanbrengen. Deze verbouwing was vermoedelijk aan de hand van een ontwerp van architect W.C. de Groot. Ook Klaas van der Wal herkende de foto. 'De foto laat een gedeelte van het tegel tableau met opschrift van pand Ossekop 2c zien. Dit pand is mij beter bekend als het magazijn van de Firma Suren. Ik heb jaren gewoond op de Berlikumermarkt 19 (Radio van der Wal), maar de ingang van onze woning was in de Ossekop naast het pand van Suren. Jan van der Noord vermelde de tekst naast de afgebeelde strepen in de fotopuz zel: 'en gros magazijnen' en 'C&P Suren en Co'. Ook de vorige prijswinnaar, Rienk Terpstra, deed weer mee en hij beschreef dat de tegels waarschijnlijk zijn aange bracht in de jaren rond 1925. 'De letters verwijzen naar de Art Deco of de Amster damse School-tijd. Zo ook de drie lig gende streepjes aan beide zijden van de tableaus'. George Frankena had ook oog voor detail. 'Vanmiddag was ik in café de Osse kop om 't praatsje van Rimmer Mulder aan te horen over de republiek. Voor ik het schenklokaal betrad, kwam ik voorbij het pand waarvan een gedeelte is gefoto grafeerd voor de prijsvraag 'Liwwadders, waar is dit?' Het is het pand van C.& P. Suren Co. in de Ossekop'. Oplossingen voor 1 oktober 2013 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zenden naar: Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzendingen wordt een bo ekenbon van €15,- verloot

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 40