Leovüicd la.; 16 zoen te ontzeggen'. In de beginjaren wordt het ijsclubter rein aan de Bleekerstraat het oefenterrein. Daar is ook spelmateriaal beschikbaar van Brinio. Bij gelegenheid korfbalt men ook op een sportterrein aan de Marssumer- straatweg, de huidige Harlingerstraat- weg. Dat ligt ten oosten van de huidige Engelsestraat en doet in die tijd dienst als exercitieterrein voor het eerder genoemde Negende Regiment Infanterie. Er wordt daar ook gekaatst en gevoetbald. In 1916 worden op het terrein barakken gebouwd voor geïnterneerde Engelse soldaten en officieren. Na enkele omzwervingen in Huizum (terreinen Huizumerlaan, Noor derstraat: Achdoet en Bornia), wordt Friso in 1928 één van de vaste bespelers van de Wilhelminabaan. Het verblijf duurt tot 1962. Friso verhuist in dat jaar naar Son- nenborgh, het terrein van de Leeuwarder Kaats Club aan de Bachstraat. Vanaf 1966 speelt Friso onafgebroken op sportvelden complex 't Nijlan. Ook de fusievereniging Pallas '08 speelt daar zijn wedstrijden. De eerste korfbalhal in Friesland De basis voor K.C. Leeuwarden is gelegd op de Lange Pijp (De Pyp). Daar komen in de jaren '20 in de middagpauze en op zondag vaak jongeren, zowel jongens als meisjes, bijeen. Een aantal van hen wil samen spor tieve activiteiten ondernemen en dan is korfbal natuurlijk ideaal. De oprichtings vergadering is op 11 maart 1924 bij café Hoogkamp, Ruiterskwartier 157. Grote initiatiefnemer is de dan 18-jarige Jochum van der Lei. Hij is tot zijn dood in 1951 de grote promotor van Leeuwarden. Zijn broer Wietze van der Lei neemt in 1946 zijn taak als secretaris over. Kersverse voorzitter Klaas Visser besluit de oprichtingsver gadering met: 'Thans met moed vooruit K.C. Leeuwarden'. In 1926 wordt de naam omgezet in K.G.C. Leeuwarden, omdat in de wintermaanden ook gymnastiek wordt beoefend. Ook Leeuwarden heeft veel omzwervingen gekend. De eerste vier jaar wordt gespeeld op Sonnenborgh. Van 1930 tot 1939 vormen het Fonteinland en inci denteel de Wilhelminabaan en in 1939 en 1940 de ovaal van de wielerbaan de thuis basis. Na weer een paar jaar van ellende op het Fonteinland, kunnen de blauwgelen in 1943 tot 1964 terecht op één van de bij- velden van sportpark Cambuur, tot 1983 op De Greuns aan de Jachthavenlaan en vanaf 1983 tot heden op het Kalverdijkje. In 1988 bouwt de club de eerste korfbal hal in Friesland, de Camminghahal aan het Kalverdijkje. De hal komt tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en is een lichtend voorbeeld van saamhorigheid. Op zaterdag 28 okto ber opent burgemeester Te Loo de hal. Sindsdien worden vrijwel alle zaalkorf- balwedstrijden in Leeuwarden in deze hal gespeeld. De zaalvariant van veldkorfbal start in 1954 met de naam microkorfbal op initiatief van Johannes Calsbeek van De Meeuwen en Hielke van der Molen in de Leeuwarder Veilinghal aan de Huizumer- laan. Vanaf 1967 vormen de vlakke (vee- markt)vloeren in de Frieslandhal het decor voor de microkorfbalcompetitie en later zijn dat de sporthallen aan de Van Loon- straat (1969), in Bilgaard (1971), in Aldlan (1978) en aan het Kalverdijkje (1979). In 1982 komen twee sportvloeren beschik baar in de Frieslandhal. Nog meer korfbalverenigingen Gabe (Gabriel) Dam staat op 4 mei 1944 aan de wieg van de korfbaltak bij de Leeu warder christelijke voetbalclub Zwaluwen. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van enkele dames 'ook iets te doen voor de meisjes'. De korfbaltak komt al gauw tot grote bloei en telt in het seizoen 1956/1957 op een totaal van 170 voetballende leden, 61 korfballers. Op zaterdag 22 september 1945 houden de korfballers hun eerste seriewedstrijden op de Wilhelminabaan. Tal van Leeuwarder clubs nemen deel. De korfballers behalen in de beginjaren regel matig sportieve successen in de competi ties van de Christelijke Korfbal Bond, de CKB. In 1949 volgt de verhuizing van het Fonteinland naar het Marnixveld aan de Marnixstraat. De ruimte daar is beperkt voor voetbal en korfbal samen. Op 29 sep tember 1962 meldt secretaris Cees Kuiper aan het Bondsbestuur van de CKB, dat de korfbaltak per 1 oktober 1962 is opge heven. Men voelt zich achtergesteld bij de voetballers. Op 10 oktober 1962 volgt de oprichting van een nieuwe club met de naam christelijke korfbalvereniging Rapi- ditas. Die speelt de eerste jaren nog op het Marnixveld en verhuist in 1968 naar het nieuwe sportcomplex De Magere Weide. Wethouder Jan Tiekstra verricht op 1 sep tember de officiële opening. In 1923 doen juf Jet Dekker en Jenny Posthuma, dochter van het toenmalige schoolhoofd, een geslaagde poging korf- Korfbalvereniging Wêz Fluch uit Hempens viert haar 15-jarig bestaan in 1939 Foto: Archief Korfbalvereniging Wêz Fluch

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 18