17 De Friso-leden verzameld op het IJsbaanterrein aan de Bleekerstraat op 6 juli 1919 bij de vie ring van het 5-jarig bestaan Archief Leeuwarder Korfbalvereniging Pallas '08 bal van de grond te tillen in Hempens en Teerns. Op 18 mei 1924 wordt Wêz Fluch opgericht. De club telt in het eerste jaar zo'n 20 leden. Een sportveld is er niet in Hempens en daarom moet op een weiland worden gespeeld. Vaak moeten voor de trainingen en wedstrijden koeienvlaaien worden opgeruimd. Pas in 1968 krijgt het dorp zijn eigen sportveld, zuidelijk van de Skoalledyk. Dat wordt in 1987 uitgebreid tot de huidige omvang. Daar staat ook het dorpshuis De Bining. Wêz Fluch houdt vanaf de oprichting elk jaar seriewedstrij den en dat is uniek in korfballand. Die vallen samen met de Himpenser Merke. In Lekkum en Snakkerbuorren ziet De Meeuwen op 13 juni 1937 het levensli cht. Op zaterdag 29 mei 1976 opent wet houder Klaas Weide het nieuwe sportveld van Lekkum, oostelijk van de Buorren. De korfbalclub en de kaatsclub zijn de vaste bespelers. Het is tevens Weides laatste officiële handeling in Leeuwarden wegens zijn burgemeestersbenoeming in Marum. De club viert in 1987 nog opgewekt het 50-jarig bestaan. In 1998 komt daar een einde aan. De uit Hempens afkomstige Akke de Boer, onderwijzeres in Goutum, geeft de eerste stoot tot de oprichting van korfbal club Wêz Warber. Op 18 april 1956 komt de oudercommissie van de Wiardaskoalle bijeen in de consistorie van de hervormde kerk en is de oprichting van Wêz Warber een feit. Tal van kinderen uit de klas waar het begon, zijn als volwassenen nog steeds actief bij de club betrokken. Lang is de Goutumer ijsbaan in gebruik voor de trainingen en wedstrijden. Na een lange strijd met het gemeentebestuur van Leeu warden, krijgt het dorp dan eindelijk zijn sportveld. Dat wordt op 28 augustus 1976 feestelijk geopend door wethouder Gijs de Vries. Daarmee is het 'strontsykjen' op de ijsbaan verleden tijd. Overigens blijkt er, volgens een bericht in de Leeuwarder Cou rant, ook in 1926 al te worden gekorfbald in Goutum. In Wytgaard leidt Mid Fryslan een kort stondig bestaan. De in 1972 opgerichte club doet begin 1983 een laatste oproep in de dorpskranten van Wytgaerd en Wirdum voor meer seniorenleden. Dat levert niet het gewenste resultaat op en op 5 mei 1983 besluit men de club op te heffen. De eerste voorzitter is trouwens Rein Jonker. Die besluit in 1979 te stoppen met korfbal om zich volledig toe te kunnen leggen op het marathonschaatsen. In de Elfstedentocht op 26 september 1986 wordt hij tweede achter Evert van Benthem. De stad Leeuwarden heeft in het verleden meer korfbalclubs gekend. Die zijn na korte of lange tijd weer ter ziele gegaan. Zonder volledigheid te pre tenderen, kunnen worden genoemd: - A.F.L.M. van de Algemeene Friese Le- vensverzekerings Maatschappij, actief tussen 1915 en 1923; - Korfbal Club Huizum K.C.H., actief in de jaren '20; - S.H. uit Huizum, mogelijk kortstondig actief in de jaren '20; - Achter de Hoven, aangesloten bij de Nederlandse Arbeiders Sport Beweging, actief tussen 1926 en 1940; - Oranjewijk, speeltuinvereniging, actief in de jaren '40; - Bornia, speeltuinvereniging, actief in de jaren '40; - Jong Leven, opgericht vermoedelijk in 1940 in de Bloemenbuurt en spelend waar nu Lekkumerend is; - Rengerspark, speeltuinverenging, actief met aspiranten in de jaren '40; in 1954 opgegaan in O.D.S. - C.C.F. van de Condensfabriek. Actief in de jaren '30 in de zomeravondcompetitie van de FKB. Opgeheven in 1943; - J.V.O., geheelonthouders korfbalvereni ging die na de Tweede Wereldoorlog is opgegaan in Jong Leven; - O.D.S., in 1954 opvolger van Jong Leven. Opgeheven in 1963; - Leeuwarder Postale, voorheen S.O.L.P., van de posterijen. Actief in de jaren '50 in de zomercompetitie van de FKB. Het laatste levensteken komt uit 1957; - 't Westen, speeltuinvereniging, actief van 1940 tot 1951. Speelde niet onver dienstelijk in de FKB. Had een veld ter beschikking achter de Sweelinckstraat. Er valt nog veel meer te schrijven over de rijke geschiedenis van korfbal in Leeu warden. De stad telt op dit moment nog twee korfbalclubs, te weten Leeuwarden in het noordoosten en de fusievereni ging Pallas '08 in het zuidwesten. Ook de dorpsclubs Wêz Fluch in Hempens en Wêz Warber in Goutum bestaan anno 2014 nog steeds.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 19