21 De fotograaf die - althans volgens H.W. Keikes - bij de broodfabriek De Hoop van Dalenoord en Brink aan de Westersingel deze foto maakte, kan niet hebben beseft dat hij een klein zesjarig meisje vereeuwigde, dat later een van de roemruchtste vrouwen ter wereld zou worden: Mata Hari. De kleine Margaretha Geertruida Zelle, zoals haar werkelijke naam luidde, wordt hier vergezeld door haar vader Adam Zelle die met bolhoed achter de wagen staat. Rechts op de foto staat de directeur van de broodfabriek, de heer Winkelman, en tussen de paal en het bakkerskar retje staat Joh. Douma, de magazijnmeester Uitsnede van de omgeving van de Nieuwe Stads Vijver met daaronder de Brood- en Meelfabriek De Hoop, zoals weergegeven op een stadsplattegrond uit 1877 heer G. Winkelman, onder de firma Dalenoord Co. zal worden geëxploi teerd. Bovengenoemde firma houdt zich ten zeerste aanbevolen. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 7 maart 1901 bericht G. Dalenoord aan de geachte cliëntèle dat door hem de zaak Stoom-Broodfabriek De Hoop is overgenomen, welke hij in asso ciatie met Johannes Marinus Diederik Brink (1874-1951), koopman, geboren te Lonneker, zal voortzetten onder dezelfde Firma Dalenoord Co., die zich beleefd in ieders gunst houdt aanbevolen. Op 1 april 1901 maken in een advertentie in de Leeuwarder Courant de heren Dalenoord en Brink bekend per 1 maart 1901 bij notaris B. Schmidt in Leeuwarden een naamloze vennootschap van koophandel te hebben opgericht onder de naam firma Dalenoord Co., ten doel hebbende het exploiteren van de Stoom-Broodfabriek De Hoop, gevestigd te Leeuwarden, aan de Westersingel, letter X nummer 5. De Brood- Beschuit- Koek- en Banketfabriek De Hoop adverteert vervolgens dat vanaf 10 december 1901 een filiaal is gevestigd in de Groote Kerkstraat, hoek Kleine Hoogstraat. Het einde van de fabriek In de Leeuwarder Courant van 21 juni 1917 verschijnt onder de kop 'Een fusie' een bericht met de volgende inhoud: 'Naar we vernemen, zal dezer dagen een fusie tot stand komen tusschen de Brood- en Banketfabriek De Hoop (Dalenoord Co.) aan den Westersingel en N.V. Dam's brood- en koekfabrieken. De in 1860 opgerichte fabriek aan den Wester singel zal door deze fusie verdwijnen'. Makelaar in machineriën en meta len Hendrik van Essen te Amsterdam adverteert in de Leeuwarder Courant van 15 september 1917 vervolgens, dat hij ten overstaan van notaris J.H. Berghuis op 19 september 1917 in café restaurant Amicitia publiek zal verko pen de 'Completen Inventaris van de Brood-Beschuit-Koek en Banketfabriek De Hoop'. Notaris Berghuis zal op 2 oktober 1917 bij Kooistra aan de Lan- gemarktstraat eveneens publiek verko pen 'de soliede, uitstekend onderhouden en modern ingericht Heerenhuizinge, gekw. no. 44 met voor- en achtertuin J3tti vutt '*t uii i ti*i' pornu

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 23