Lcovo^ Inhoud ML, Oplage 1900 ex Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Niek Donker, Gerrit Keuning, Walter Krom hout, René Kuipers, Henk Oly, Eddie Scholl, Aldert Toornstra, Jan Verbeek Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het versturen van facturen naar leden zonder machtiging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Een van de oudst bekende foto's van Leeuwar den: een gezicht vanaf de Brol op De Kelders en Over de Kelders uit de jaren '60 van de 19de eeuw. De maker - koopman Johan Wilhelm Adels (1811-1882) - bewoonde het pand Over de Kelders 6 nummer 44 mei 2014 Voorstreek 36: van deftig woonhuis naar herberg en café 1 De Kleine Kerkstraat, straat van mensen, van ambacht en handel 5 Metamorfose voor de Linnaeusbuurt, deel 2 8 Ontstaan en ontwikkeling van korfbal in Leeuwarden 14 De Friesche Brood- en Meelfabriek De Hoop 18 Hoe de schaakclub Philidor Koninklijk werd 23 Bij een foto en een schilderij 29 Nogmaals The Jolly Musicmakers 31 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 33 Historisch Centrum Leeuwarden 34 Brievenbus/mailbox 35 Prijsvraag 38 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2014 Sluitingsdatum kopij 1 juni 2014 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren voorzien van suggesties voor illustraties AcoLevwcgp Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 2