Lcov<jic^t^i»li 28 Internationaal schaakgrootmeester Haije Kramer (Leeuwarden 1917 - Gytsjerk 2004) bijvoorbeeld de biografie van Jan Cornelis van Vliet met de veelzeggende titel Maar mijn Koningin krijgt u nooit. De schaaktoernooien Nieuw voor mij was de mededeling van commissaris Linthorst Homan, dat Phi- lidor in 1947 vergevorderde plannen had ontwikkeld om het toernooi om het wereld kampioenschap voor een aantal ronden naar Leeuwarden te halen. Het gaat hier om het toernooi dat van 1 maart t/m 18 mei 1948 in 25 ronden verspeeld werd; de eerste helft in Den Haag, de tweede helft in Moskou. Het toernooi was noodzakelijk geworden door het op 26 maart 1946 over lijden van wereldkampioen Alexander Alje- chin. Deelnemers waren de Sovjet-Russen Michael Botwinnik, Paul Keres en Vassily Smyslov, de Amerikaan Samuel Reshevsky en onze dr. Max Euwe. De Amerikaan Rueben Fine, die ook rechthebbende was, trok zich terug. Het Philidorarchief uit de jaren na de oorlog is spoorloos verdwenen. Ook naspeuringen in de Leeuwarder Cou rant, het Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en in het toer nooiboek van de hand van dr. Max Euwe leverden geen informatie op over Friese bemoeienis. Haije Kramer in zijn Friese Schaakkoningen vermeldt hierover even min iets, evenals Albert van der Wal in het Philidor jubileumboek van 1997. Toch valt aan de woorden van de commissaris moeilijk te twijfelen. En 50.000 gulden was in die tijd een gigantisch bedrag. Een kleine 10 jaar later, in 1956, gelukte het Waling Dijkstra c.s. wel het kandidatentoernooi, waaruit de uit dager van wereldkampioen Botwinnik moest voortkomen, voor enkele ronden naar Leeuwarden te halen. De 10e en 11e ronde van de in totaal 18 werden op 14 en 16 april 1956 in De Beurs verspeeld. In Das Kandidatenturnier für die Welt- meisterschaft 1956 schrijft Euwe, die zelf als hoofdarbiter fungeerde: "Nach dem beengten Spielsaal im Minerva-Pavillon war es wirklich eine grosse Anderung, man möchte fast sagen, eine Erholung, diese und die nachste Runde in dem prachtvol- len Spielsaal der Kornbörse in Leeuwarden zu spielen. Die Friesischen Organisatoren verdienen höchste Anerkennung für die Art und Weise, mit der sie die Grossmeis ter und ihre Begleiter, das Komitee und die Presse empfangen haben. Es war wir- klich grossartig." De grootmeesters en hun begeleiders waren tot hun grote genoegen ondergebracht in Lauswolt in Beetster- zwaag, ook toen al het meest vooraan staande hotel in Friesland. Ikzelf heb levendige herinneringen aan die twee ronden met de Russische groot meesters Smyslov, Bronstein, Keres, Geller, Petrosjan en een piepjonge Spas- sky, alsmede de Argentijnen Pilnik en Panno, de Tsjech Filip en de Hongaar Szabo, omdat ik als bordenjongen was aangesteld. (Voor niet-schakers: een bor denjongen bracht in predigitale tijden de gespeelde zetten uit de speelzaal over naar de commentaarzaal, waar het publiek de partijen op grote demonstratieborden kon volgen aan de hand van het commentaar van deskundigen.) Overigens had de jubileumviering in november 1947 nog een lastig staartje. Een koninklijke vereniging heeft uiter aard niets beter te doen dan op de centen letten. De kosten van de feestelijkheden liepen dusdanig op dat het nodig bleek het tekort te laten dekken door renteloze lenin gen van betergesitueerde leden. Gelukkig waren die er. Uiteraard werd in de eropvol- gende jaren door het Philidorbestuur druk op deze geldschieters uitgeoefend de schuld kwijt te schelden, maar het heeft nog tot in de jaren '50 geduurd eer de Philidorfinan- ciën weer helemaal op orde waren. De koninklijke status wordt na elke 25 jaar aan een controle onderworpen. De laatste keer was in 2010 en die duurde meer dan een jaar, een schril contrast met de snelheid waarmee de toekenningspro cedure in 1947 verliep. Uiteindelijk werd kennelijk niets bezwarends gevonden, want Philidor kan weer even voort: de club is gerechtigd het predikaat 'Koninklijke' tot 10 januari 2036 te voeren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 30