Bij een foto en een schilderij "Tlt! 29 Jan Verbeek De ansichtkaart 'Hollandschedijk Leeuwarden' biedt een blik op een verleden waarvan - om met Fenno Schoustra te spreken - geen steen meer op de andere ligt. We zien uit op een deel van de voormalige grens tussen Leeuwarden en de kadastrale gemeente Huizum. De foto is van voor het jaar 1896, want rond dat jaar werd de molen de Bazuin door de bliksem getroffen, verloor de molen zijn wieken en kort erna werd zijn opbouw gesloopt. Rechts zien we een bord met daarop de vermaning dat in de gemeente Leeuwarden motorvoertuigen niet harder dan 8 kilometer in het uur mogen rijden. Aangezien Daimler in 1885 zijn benzine motor patenteerde, kunnen we de foto plaatsen in het tijdvak 1885-1896. Het bord staat op Leeuwarder grond, op de noord wand van het Wynhornster pypke dat we tot duiker gedegradeerd - het pypke ging in 1830 bij de aanleg van de Rijksstraat weg onder de grond - ónder de straatste- De bebouwing lopen we na van links naar rechts: de eerste drie panden zijn de latere nummers 8, 6 en 4 aan de Schrans. Hoewel de panden 8 en 4 in opbouw iden tiek lijken, stond het laatste op een dubbel perceel en zal het een gesplitste woning zijn geweest. Op de gevel van nummer 6 zien we: H. v.d. Woude Expediteur Vracht vervoer. Het is een breed pand met links een dubbele staldeur; op het erf staat het nen moeten zoeken. In Huizum sprak men van het Husumer- of Steenen pypke. Het pypke vormde een deel van de gemeente grens. Hoewel de fotograaf rechts een deel van Leeuwarden heeft gekiekt, heeft hij de stad ook de rug toegekeerd. Hij stond voor de Leeuwarder enclave in Huizum: het erf van de voormalige molen de Eenhoorn. We kunnen in totaal veertien personen onderscheiden en lopen ze van rechts naar links na. De man geheel rechts loopt al op Huizumer grond. Dan komt een groepje van acht. Langs het hekwerk op het pypke staat een viertal dat naar beneden kijkt: zij bevinden zich in Leeuwarden. Het linker viertal staat langs een hekwerk er haaks op: zij vertoeven in Huizum. De hekwerken behoedden de wandelaars voor een onverhoedse val in de schietsloot. Die liep halverwege de Hollanderdijk vanaf de Spoorsloot tot aan het pypke. De hoofd persoon van de foto is wel de jongen op de fiets. Rechts van hem, voor ons links, lijkt een jongetje met pofbroek voor een ander hekje langs de sloot te staan. Maar wie goed kijkt, bemerkt een dubbel hek. Het zijn de leuningen van een bruggetje over de sloot. Het jongetje staat bloot aan de sloot: een duwtje zou hem een nat pak opleveren. Dan een man die de Hollanderdijk lijkt in te wandelen; tenslotte twee mannen voor de trochreed naar de boerderij van Keestra. Hollandschedijk (0 XeeuwatOen USijf. N. J. Boon, Anut, De ansichtkaart van de Hollandschedijk De eerste drie panden aan de Schrans vanuit de tegengestelde hoek in de jaren dertig

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 31