Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden op de kaart De vaste expositie Het verhaal van Leeu warden is vernieuwd. De belangrijkste aan vulling betreft Leeuwarden op de kaart. Dit onderdeel bestaat uit een tafel met touch screen waarbij de bezoeker zelf actief kan zoeken in de Leeuwarder geschiedenis aan de hand van een aantal thema's en stads plattegronden. Bij Leeuwarden op de kaart fa LcOVdLC^t^l»li 34 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Website HCL ondergaat metamorfose De website www.historischcentrumleeu- warden.nl heeft onlangs een drastische upgrade ondergaan. De belangrijkste aan passing is de zoekfunctionaliteit. Met behulp van één zoekvenster kunnen web site, archief-inventarissen en de meeste interne databases worden doorzocht. Er zijn ook enkele nieuwe databases en bron nen beschikbaar gekomen, onder andere met betrekking tot Boarnsterhim. Op ter mijn kan eveneens in externe gegevensbe standen worden gezocht. Daarnaast zijn beeldbank, viewer voor kranten, raadsver- slagen en tijdschriften in de vernieuwde website geïntegreerd. De site heeft een in de archiefwereld gebruikelijker structuur en een dynamischer uiterlijk gekregen. Qua vormgeving sluit de website nu meer aan bij die van de gemeente. Een actiefoto uit 1957 van Annibale Antonio Talamini (1911-1986), uitbater en oprichter van IJssalon La Venezia aan de Nieuwebu- ren, maakt deel uit van de portrettengalerij van bekende en onbekende Leeuwarders hoort ook een website. De tentoonstellings ruimte is eveneens voorzien van een semi- permanente portrettengalerij van bekende en onbekende Liwwadders. Stuk van het Jaar Welk stuk is het mooiste, meest bijzondere of ludieke archiefstuk uit de Nederlandse collecties? Het HCL hoopt in elk geval dat het extract van de overlijdensakte van Margaretha Geertruida Zelle oftewel Mata Hari (1876-1917) als winnaar uit de bus komt. Dit stuk is door het HCL genomineerd als interessantste en meest passend in het thema Vriend Vijand van de Maand van de Geschiedenis 2014. Vanaf begin septem- ■toVUWI iKVVr: lis* VILLE DE VINCENNES EXTRA IT OES R EG 1ST RES DE L'ÉTAT CIVIL la si N A uM HST In het najaar van 1919 ontving de ambtenaar van de Leeuwarder Burgerlijke Stand een offi cieel schrijven uit Vincennes in Frankrijk. Kort na haar executie maakte de maire van Vincen- nes een akte van overlijden op en stuurde ter kennisname een kopie naar de geboorteplaats van de overledene. Het stuk is op voor- en ach terzijde voorzien van stempels van verschillen de instanties. De akte maakt deel uit van het archief van het gemeentebestuur 1811-1941 en wordt bewaard in het HCL ber kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete stuk tijdens de landelijke verkie zing Stuk van het Jaar. Help mee het Leeu warder erfgoed op de kaart te zetten en stem! Op de website van het HCL komt te staan hoe u te zijner tijd moet kiezen. Fototentoonstelling Gombault Vanaf april is in het HCL een expositie van foto's van Charles Gombault (1880-1961). Gombault was van 1925 tot 1942 fotograaf bij de Hepkema-bladen waar ook het Leeu warder Nieuwsblad onder viel. Hij legde de Friese hoofdstad vast op duizenden glas negatieven. Een echte nieuwsfotograaf is Gombault nooit geweest, maar wie een beeld wil krijgen van het vooroorlogse Leeu warden kan niet om zijn foto's heen. De foto graaf die in Wenen geboren werd, raakte in de Tweede Wereldoorlog in de ban van het nationaalsocialisme en leverde foto's aan Duitsgezinde bladen als Noorderland, Hamer en It Fryske Folk. In augustus 1944 vertrok hij met een deel van zijn gezin naar Duitsland en keerde niet terug, maar liet wel een mooie collectie beelden van Leeu warden en het oude Fryslan achter. Bij de Friese Pers Boekerij is een boek verschenen met Leeuwarder foto's van Gombault. Charles Gombault (1880-1961)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 36