Documenten over de Eerste Wereld oorlog 37 van 23 juni 1971, wordt door de gemeente het perceel met opstallen van de heer J.E.H. Hoexum gekocht voor een bedrag van 125.000 gulden. Zijn broer Everhar- dus was inmiddels in 1958 overleden. Daarna is de fabriek verbouwd voor ongeveer een miljoen gulden tot Buurt huis Oldegalileën, dat helaas al weer een paar jaar is gesloten. Thans is er een dans school in gevestigd. René Kuipers, Leeuwarden Tweemaal bevrijd Met belangstelling heb ik het artikel gele zen over Tweemaal bevrijd, een jeugdige Gelderse evacué in Leeuwarden in Leo- vardia 43 en veel herinneringen kwamen boven. Destijds woonde ik op het Koeplein en als tienjarig kind zat ik op 10 mei 1940 op de stoeprand van de Groningerstraat weg om te kijken naar de inkomst van de Duitsers. Vijf jaar later zat ik op dezelfde stoep rand te kijken naar de Canadezen die binnenkwamen. Het toeval wil dat ik nu al sinds 1966 in Oosterbeek woon, in een laan, die volgens oude foto's, in de oorlog nogal verwoest is. De Kippeloop herin ner ik me zeker, als kinderen gingen we expres op de brug staan als hij open gedraaid werd als er een boot door moest. Zo maar even wat beelden die opkwamen, na het lezen van uw artikel. D. Leen-Leysma, Oosterbeek Vakantiekolonie 't Ruige Veld in Rolde Bijgaande foto is in april 1955 gemaakt op 't Ruige Veld in Rolde. 't Ruige Veld was een vakantiekolonie waar kinderen zes weken heen gingen om wat aan te ster ken of om enigszins tot rust te komen. Ik was destijds een wat druk en zenuwach tig jongetje en in overleg met de school- dokter van de Willem Lodewijkschool ben ik daar, met nog zo'n 50 jongens en meis jes uit Groningen, Drenthe en Friesland, geweest. Driekwart jaar geleden kreeg ik een lijst met namen van de kinderen die daar in die periode waren en die dus ook op de foto staan. Ik heb er al zo'n 40 gevonden, maar ben nog op zoek naar een Sijtske en een Baukje uit Leeuwarden. De gegevens die ik heb, zijn: Baukje Triemstra, geboren 13-6-1945 (niet geheel zeker), woonde Mariahof 15 (de straatnaam is niet goed te lezen, maar ik kwam zelf uit op Mariahof, kan ook een andere ...hof zijn) en Sijtske van Dijk, geboren 18-11-1948 (niet geheel zeker), woonde Hollanderhof 11. Beiden dus te Leeuwarden. Wie kan mij helpen? Zelf sta ik in het midden van de bovenste rij, tussen de don kere en blonde juf en woonde toen in de M.H. Trompstraat te Leeuwarden. Piet van der Goot, Heerenveen Deze zomer is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hoewel Nederland neutraal bleef, ging de oorlog ook aan Leeuwarden niet ongemerkt voor bij. De stad kreeg in het najaar van 1914 de taak om te zorgen voor honderden Bel gische vluchtelingen. Het meest opvallend waren destijds de Engelse militaire geïn terneerden, waarvoor een heus barakken kamp werd gebouwd in 1918. De naam Engelsestraat herinnert nog aan deze epi sode. Uit bijvoorbeeld 't Kleine Krantsje blijkt dat tal van Leeuwarders nog lang na 1918 contacten onderhielden met Belgen en Engelsen. Er zijn vast nog documenten in particulier bezit, die betrekking hebben op die contacten. Wie heeft nog verhalen, brieven, foto's of andere documenten over dit stuk Leeuwarder geschiedenis? Het gaat niet alleen om Belgen en Engelsen, die hier verbleven. Ook in andere zaken over de Eerste Wereldoorlog in Friesland, zoals de mobi lisatie en vliegbewegingen, zijn we geïnte resseerd. De resultaten worden gebruikt voor een lezing, een publicatie en wel licht zelfs een tentoonstelling. Reacties graag naar cbangma@hotmail.com of historischcentrum@leeuwarden.nl Kees Bangma, Dokkum Oproep werk Sjoerd Andringa De bekende fotograaf Sjoerd Andringa heeft ook veel getekend en geschilderd. Van dat werk komt begin volgend jaar een tentoonstelling in zowel het Histo risch Centrum Leeuwarden als in Tre- soar. Graag willen wij in contact komen met mensen die Fries werk van zijn hand bezitten: tekeningen, aquarellen en/of schilderijen, om deze eventueel te lenen voor de tentoonstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met Rienk Terpstra, telefoon: 058-2138750 of email: terpstrarienk@gmail.com

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 39