LiC0Vac^t^i»2 22 Familie Pieter van Dam jr. (1856 - 1927) met vrouw en dochter Collectie Ad Fahner beide graven al gekocht in 1839. In 1888 vond Juliana Frank, echtgenote van L.J. van Dam, hier ook haar laatste rustplaats. Het graf is nog herkenbaar aanwezig. De derde generatie De derde generatie orgelmakers Van Dam bestond dus uit de broers Lambertus II (1823-1904), Pieter (1824-1889), en Jacob II (1828-1907). In de loop van de tijd ver lieten Pieter en Jacob II de orgelmakerij. Eerstgenoemde bleef wel in het orgelma kershuis wonen, maar ging zich meer toe leggen op de handel in piano's en harmoni ums. Jacob II werd boer in Suwald. Daar stierf hij ook. Als beroep wordt in de over lijdensakte 'koemelker' opgegeven. Pieter en Jacob II waren beide ongehuwd. Beide broers zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Spanjaardslaan. Jacob II op afdeling 4, regel 23, nummer 42 en Pieter op de duurdere afdeling 3, regel 24, nummer 23. Beide graven zijn helaas niet meer voorzien van een steen. Lambertus II hield de leiding van het bedrijf waarin zijn drie zonen Luitje Jacob II (1850-1931), Haije (1853-1927) en Pieter jr. (1856-1927) meewerkten. In 1894, als Lambertus II een bezwaarschrift indient tegen een belastingaanslag over de winst van het bedrijf, brengt hij dat aldus onder woorden: 'En dat de vermoedelijke winst wordt gedeeld door requestrant en zijne drie gehuwde zoons'. Langzamerhand nam de jongste zoon Pieter jr., waarvan bekend is dat hij altijd Luwadders sprak, de leiding over. Lambertus II stierf op 20 april 1904 te Leeuwarden en werd ook op de Alge mene Begraafplaats begraven. Hij en zijn in 1909 overleden echtgenote Eli zabeth Peters rusten op de derde afde ling, regel 21, nummer 26. De grafsteen, hoewel gebroken, is nog aanwezig en ligt drie plaatsen rechts van die van Wopke Eekhoff. Luitje Jacob II zou eerst predi kant worden, maar koos uiteindelijk toch voor het orgelmakersvak. Hij was maat schappelijk zeer actief: schreef brochures, gedichten en dergelijke, maar trad ook op als tolk Duits en Engels. Hij bezocht de Verenigde Staten van Amerika en Duits land. Volgens de verhalen had hij het met al deze bezigheden erg druk en maakte tussen de bedrijven door thuis op zolder pijpwerk voor het familiebedrijf. In 1917 werden het oude orgelmakershuis en de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 24