Nieuws van Aed Levwerd Brand molenromp en bedrijfsloods aan Dokkumertrekweg LiC0Vac^t^i»2 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Pieter en Marian van Erp met de oorkonde van de Aed Levwerd Pommerantenpries Foto: Ad Fahner Ledenvergadering Ruim 100 leden waren woensdagavond 9 april jongstleden aanwezig bij de jaarlijkse ledenvergadering van Aed Levwerd in Zalen Tivoli. Het was op voorhand een bij zondere vergadering. Voorzitter Johan Dal stra en secretaris Leendert Plaisier namen beiden afscheid van het bestuur. Tussen tijds was Eddie Scholl afgetreden. In zijn plaats is Betty Sinnema gekomen. Han- neke Hofman (26) en Pieter van der Ende (28) werden nieuw in het bestuur gekozen. Hanneke als vice-voorzitter en Pieter als secretaris. Jorrit Holwerda, reeds in het bestuur van Aed Levwerd, werd tot de nieuwe voorzitter gekozen. Een traditioneel hoogtepunt van de ledenvergadering is de benoeming van de Pommerant. De jury koos dit jaar voor Pieter en Marian van Erp. Pieter en Marian runnen Kookwinkel Van Erp, de oudste detailhandelszaak (1857) die nog steeds op dezelfde locatie (Nieuwestad 28) zit. Het echtpaar was zichtbaar vereerd met de prijs. Tevens nam de Commissie Pommeran- tenpries, bestaande uit Pieter de Groot, Gryt van Duinen en Tom Sandijck, afscheid. De nieuwe commissie bestaat uit Piet Meerdink, Walter Kromhout en Sil- vana Fancel. De avond werd afgesloten met delen uit de Stenen Man Suite: een muzikale en filmische vertolking van het leven van Caspar de Robles (1527-1585). Exposities Werkgroep Archeologie De werkgroep Archeologie heeft in de maanden april en mei een kleine expositie met leervondsten in het informatiecentrum van het HCL getoond. In de klimaatvitrine waren o.a. delen van schoenen en riemen afkomstig uit het Leeuwarden van de 14e t/m de 18e eeuw te bewonderen. Momenteel is in het Steunpunt Archeo logie in het HCL een vitrine met vondsten te bewonderen die naar boven zijn geko men bij het graven van de parkeergarage aan het Nieuwstraatje/Gedempte Keizers gracht. Het betreft voornamelijk aarde werk uit de 17e t/m de 19e eeuw. In de nacht van 10 op 11 mei jongstleden werd de molenromp en bedrijfsloods van stellingmolen De Eendacht aan de Dok- kumertrekweg door brand getroffen. De Werkgroep Industrieel Erfgoed Leeu warden en het bestuur van Aed Levwerd zetten zich in voor behoud van dit complex. De bedrijfsloods is in 1889 ontworpen door de bekende Leeuwarder architect W.C. de Groot. De molenromp en bedrijfshal vormen samen een van de weinige over blijfselen van de (pre)industriële bedrijvig- heid die zo kenmerkend was voor de Dok kumer Ee ten noorden van Leeuwarden. WIEL en het bestuur van Aed Levwerd vragen de gemeente en eigenaar Stenden Hogeschool alles in het werk te stellen om sloop te voorkomen en de molenromp en loods te behouden en van een passende her bestemming te voorzien. *nltJ

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 32