I» Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden LiC0Vac^t^i»2 31 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Groeten uit Leeuwarden In de loop van oktober verschijnt het fotoboek Groeten uit Leeuwarden, een initiatief van journalist-fotograaf (en oud-Leeuwarder) Robert Mulder in samenwerking met het HCL. Het boek geeft een beeld van 100 jaar steden bouwkundige ontwikkelingen in de Friese hoofdstad. Niek Verdonk, als stedenbouwkundige verbonden aan de gemeente Leeuwarden, verzorgt de inlei ding. Vanaf 19 oktober hangt een selectie van de voor het boek gebruikte foto's in de publieksruimten van het HCL. Collectie Fenno Schoustra In mei is het belangrijkste deel van de collectie van Fenno Schoustra (1924 2012) door zijn familie overgedragen aan het HCL. Het gaat om een rijke verza meling foto's over Leeuwarden en een grote collectie documentatiemateriaal. Schoustra is vooral bekend geworden door de uitgave van 't Kleine Krantsje, 'een krantje voor Leeuwarden en de wijde wereld eromheen'. In dit periodiek kon hij zijn grote kennis over Leeuwar den en de liefde voor de stad kwijt. Leeuwarden boek Op zaterdag 24 mei vond bij Boekhan del Van der Velde de presentatie plaats van Het Leeuwarden Boek, geschreven door Pieter de Groot en uitgegeven door WBOOKS in samenwerking met het HCL. Het eerste exemplaar werd uitge reikt aan de burgemeester van Leeuwar den, Ferd Crone. Het boek is - behalve in de reguliere boekhandel - ook te koop in de winkel van het HCL. Ruim twee honderd naamvarianten van Leeuwar den, één stadsrecht, een bieraccijns voor een grotere kerk en een herberg die uit groeide tot het deftigste hotel van de provincie, de eerste Elfstedentocht op 2 januari 1909 en het overlijden van Auke de Sloper op 17 januari 2014. Het zijn maar enkele van de driehonderd onder- werpen die Pieter de Groot behandelt in dit rijk geïllustreerde boek. 50 jaar Cambuur Van 4 tot en met 21 juni was er een heus 'Cambuur museum' ingericht in het Leeuwarder voetbalstadion. Een werkgroep met onder anderen HCL- medewerkers, realiseerde een over zichtstentoonstelling ter ere van het vijf tigjarig bestaan van de club. Ruim 4500 belangstellenden namen een kijkje in met name de kleedkamers en andere in de regel niet voor publiek toegankelijke ruimten. Ook in de buurt gebeurde het een en ander met historie. In juli bracht Rondrit door de stad, naar aanleiding van het eerste behaalde kampioenschap door SC Cambuur in het seizoen 1964/1965

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 33