Nieuws van Monumentenzorg en Archeologie LiC0Vac^t^i»2 Kleuronderzoek Julianaschool Ivoorwit of crèmewit en donkergroen, dat zijn de meest gangbare kleuren voor ven sters in Nederland. Dit is zeker niet altijd zo geweest. Kleuronderzoek van de Julia- naschool laat dit weer eens zien. De Julianaschool staat enigszins ver stopt aan de Tweebaksmarkt 44. Een fraai Art Nouveau toegangshek naast voorma lig levensverzekeringkantoor 'De Utrecht' geeft toegang tot een binnenterrein waar de school sinds 1911 staat. Tot voor kort werd het schoolgebouw gebruikt als depot van het Fries Museum. Nu is er een nieuwe eigenaar die er appartementen realiseert, rekening houdend met de monumentale waarden van het pand. De provincie geeft hiervoor restauratie- en herbestemmings subsidie. Wat zijn nu de oorspronkelijke kleuren van het pand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft restaurateur Bert Jonker uit Zwolle kleuronderzoek uitge voerd. Voorzichtig krabbend heeft hij de oude verflagen blootgelegd. Hieruit wordt duidelijk dat het pand aan de buitenzijde veel meer kleur heeft gehad dan de laatste jaren. Zo blijken de witte kozijnen eerder onder meer donkergroen en roodbruin te zijn geweest. Bij de letters op de gevel zijn de bovenste (nieuwste) vier lagen wit, maar daaronder is respectievelijk zwart, blad goud, wit, zwart, felgeel en als allereerste kleur zwart teruggevonden. Uiteindelijk zijn door dit onderzoek de kleuren van het exterieur en de centrale hal uit de eerste kleurperiode achterhaald. Aan de buiten zijde waren dit hoofdzakelijk mosgroen en crème. De originele kleurstelling keert nu terug. Benieuwd naar het resultaat? Neem dan snel een kijkje! Nieuwsbrief monumentenzorg en archeologie In juni is de eerste Nieuwsbrief Monumen tenzorg en Archeologie verschenen. In de eerste plaats voor eigenaren van monu menten. Met deze nieuwsbrief blijft u op Het fraaie Art Nouveau hek dat toegang geeft tot het binnenterrein van de school in 1980 Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 35