Brievenbus/mailbox Dirk Swierstra, Leeuwarden Abbingastate 1 Chris Visser, Leeuwarden (zie de achterpagina van dit nummer) LiC0Vac^t^i»2 35 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Korfbalclub Friso Op de foto op bladzijde 17 van Leovardia 44, komen mijn ouders en oprichters van Friso voor. Op de eerste rij van links naar rechts, de eerste dame, IJmkje Pitstra, een zuster van mijn moeder, later getrouwd met meester Teeuwsen van de Druifstreek school. Zij was werkzaam als kleuterjuf. De derde op de rij is Jopie Folkertsma met zijn vrouw Jet, die een drukkerij in Drachten had. Half achter Jet Folkertsma, naast de dame met de grote hoed, mijn moeder Clara Pitstra, getrouwd met Klaas Heldoorn. Op de tweede rij naast de twee dames in het wit en tussen vier dames, mijn vader Klaas Heldoorn, 52 jaar werk zaam bij de L.P.F. De laatste heer op de rij was boekhouder bij Stein fietsen in de Burmaniastraat, naam niet bekend. Op de derde rij, de dame in het midden, is Pietje Goslinga, haar vader had een stal houderij aan de Groningerstraatweg (bijge naamd de bokkenboer). Als eerste op deze rij een van de Brada's, vermoedelijk IJpe. Ik ging op school 16 bij meester Hofstra, een echte Friso-man, we werden bijna ver plicht om naar de jeugd-afdeling te gaan. Pietje Goslinga was een vriendin van mijn moeder. Ze trouwde vlak voor de oorlog met een radio-verslaggever, die naar Indië werd uit gezonden. In 1946 keerde ze met een zoontje terug, haar man was daar omgekomen, zij is in Apeldoorn gaan wonen. Henk Heldoorn, Sneek Bij een foto en een schilderij In Leovardia 44 van mei 2004 staat het artikel Bij een foto en een schilderij door Jan Verbeek. Dit artikel begint met een foutje, hij geeft de naam De Bazuin aan de molen op de afbeelding van de kaart van de Hollandschedijk. Dit is echter niet juist, de molen De Bazuin stond aan de Hollander- dijk, achter het station. De afge beelde molen op de kaart is De Kroon. Deze houtgedekte stellingmolen stond vlakbij de Schrans, op Huizumer grond gebied. Hij werd tussen 1884 en 1887 gebouwd, vrijwel zeker als watermo len. Hij bemaalde waarschijnlijk de lan derijen rond Dekemastate; het uitge- maalde water ging via een duiker onder de Schrans door naar de Potmarge. Toen Dekemastate werd gesloopt, werd het terrein volgebouwd met woningen. Dit werd de zogenaamde Smidsbuurt. Doordat de molen dus midden in de bebouwing kwam te staan, verloor het zijn functie als watermolen. Toen is de molen waarschijnlijk omgebouwd tot biksteenmolen. De van zelfzwich- ting voorziene molen maalde stenen fijn, het zogenaamde biksteen. Dit werd gebruikt voor de verharding van wegen. De molen komt niet meer voor op de stadsplattegrond uit 1896 van D. Vonk. Hij is tussen 1896 en 1905 verdwenen. De oorzaak van de verdwijning was bliksem- inslag. Door de blikseminslag verloor de molen haar wieken, een van die wieken kwam terecht op het dak van de keuken van de familie Miedema. Deze familie woonde in de Smidsbuurt 8. Kort daarna is de molen gesloopt. In Leovardia 43 las ik een interessante bijdrage over de Abbingastate in Huizum. Daarin wordt vermeld, dat er geen teke ning of schilderij van de in 1837 afgebro ken state bekend is. Er is wèl een schilderij. Een kopie daar van doe ik u hierbij toekomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 37