Liwwadders, waar is dit? Liwwadders, waar is dit LiC0Vac^t^i»2 38 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. De moeilijkheidsgraad lag deze keer niet zo hoog, afgaande op het aantal goede inzen dingen. De lezers maakten het de redactie gemakkelijk door zelf met wetenswaardig heden te komen over het onderwerp van de opgave. Zo schreef Piet Hemminga: 'De oplos sing is Nieuwestad 33. Op dat adres is sünt 18 novimber 1933 horlogerie Holwerda te finen. It kykje lit de lêste letter fan dy namme sjen, lykas dy yn grien en read neonljocht op de foargevel te lêzen is.' Kees Westerbaan maakte het zichzelf gemakkelijk: "Voor mezelf vind ik het leuk dat ik dit thuis heb kunnen oplossen. Het ging waarschijnlijk om een naam eindigend op een a, op een zichtlocatie (neonletter) en toen me het pand van Holwerda te binnen schoot, was het verder nog maar even zoeken op Beeldbank Leeuwarden.' Cees Attema putte uit zijn herinnering: 'Als ex-bewoner van de Leeuwarder bin nenstad (Nieuwestad NZ) van 1984 tot circa 1995 (vertrek naar België) en van professie bouwkundige, ben ik met name goed bekend met de gevelwanden (boven de helaas veelal 'verkrachte' begane gronden) van mijn voormalige biotoop. De bewuste afbeelding betreft zonder enige twijfel de gevel van horlogerie Holwerda aan de Nieuwestad NZ (westelijk van de Kleine Kerkstraat). De gevel is in mijn herinne- ring bekleed met grijskleurige geglazuurde (splijt)tegelstrips in het formaat van 5,2 x 24 centimeter. Dit type van gevelafwer king werd in de architectenwereld, vooral in de jaren 1960/1970, heftig gepropageerd door de Amsterdamse firma Intercodam, die in Leeuwarden een filiaal voor het noorden had (de heren Kuiper senior en later junior). Intercodam was destijds voor geheel Nederland de exclusieve importeur van de firma Gail uit Giessen, toen de 'pre mier' Duitse fabrikant van vorstbestendige wand- en vloertegels. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat dit ook de 'roots' zijn van Hol- werda's gevelstrips.' Jelle Krol schrijft over de familie Hol- werda het volgende: 'It liket my sa ta dat de foto makke is fan de gevel fan de saak fan Holwerda oan de Nijstêd (Nieuwestad 33, 8911CH, Leeuwarden), in prachtige alde horloazjewinkel, dêr't ünder oaren Allard en Gerard Holwerda de firmanten fan wiene. Neffens my is Allard yn 2012 ferstoarn. De foto lit allinne de letter 'a' fan Holwerda sjen op de tegels fan de gevel. De saak waard neffens de Leeuwarder Courant fan 29-6-1960 radikaal ferboud en sil doe wol de nije letters op de gevel krigen hawwe. In advertinsje yn de Leeu warder Courant fan 21-12-1938 lit wol in moderne saak foar dy sjen, mar wol wat in oar tegelpatroan op de gevel; dat kin fan- sels ek komme troch de stilearre tekening, mar faaks binne de tegels op de gevel ek yn 1960 ferfongen? De saak moat neffens de Leeuwarder Courant fan 15-11-1933 op 18 novimber oan de Nijstêd iepene wêze; de saak sil doe alhiel nij west hawwe.' Wie meer wil weten over de jeugd van enkele Holwerda's verwijzen we naar de aardige artikelen van Hans ten Thije en Joop de Jong in de nummers 18 en 40 van Leovardia. Loting heeft bepaald dat de prijs, een boe- kenbon van €15,-, is gewonnen door Cees Attema. Oplossingen voor 1 oktober 2014, onder vermelding van prijsvraag, zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, of per e-mail aan historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzendingen wordt een boekebon van €15,- verloot.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 40