Gezicht over het Nieuwe Kanaal rond 1968, met links de Kanaalweg en rechts de fabrieksgebouwen van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland (voor) en Kaapmans Meelfabrieken (achter) met Frico, Domo en Campina en allerlei naamsveranderingen zonden volgen. Een deel van de Condensgebouwen maakt deel uit van de imposante, ruim 300 meter lange industriewand langs het Nieuwe Kanaal, samen met Koopmans Meelfabrieken en de Blikfabriek. Ook Koopmans is van oudsher aan de oostkant van de stad gevestigd. Halver wege de jaren zestig volgde een uitbreiding met de verplaatsing van de bloemfabriek van het Vliet naar de De Mcrodcstraat. Eind jaren zestig (met 550 man perso neel) volgde nieuwbouw van de veevoe derfabriek, een jaar later gevolgd door een tweede bloemfabriek. In de jaren zeventig werd de poffertjesproductie belangrijk. Van recenter datum is de vestiging van Laco (paneermeel) en Dr. Oetker (bakmix), beide onder de merknaam Koopmans. Derde in het rijtje is de NV Electro Blik fabriek (de oorspronkelijke naam), geves tigd aan de De Merodestraat, met in de hoogtijdagen ongeveer 400 mensen aan het werk. Door sloop van een deel van de voormalige kistenfabriek van Halbertsma en van de Onttinningsfabriek, kon nog uit gebreid worden. Do namen zijn veranderd (Thomassen Drijver, Vereenigde Blik- fabrieken Amsterdam Verblifa, Impress, Ardagh), het product (blikken en spuit bussen) bleef. De Coöperatieve Stremsel- en Kleursel- fabriek (productie van hulpmiddelen voor de kaasbereiding) was tot 1979 aan de Emmakade gevestigd. Uitbreiding ter plaatse bleek lastig, aangrenzend terrein (LMI) te duur. Uiteindelijk volgde verhui zing naar de Hemrik waar prins Claus het nieuwe pand zou openen. Een oude (en) bekende aan de westkant van de stad is Kunstvuurwerkfabriek Schuurmans aan de Harlingertrekweg. Oorspronkelijk produceerde het bedrijf vuurwerk, later legde het zich toe op verpakking en verzending ervan. Vanaf 1985 splitste het productiedeel zich af tot JNS, met name gericht op evenementen vuurwerk en militair materieel. Door de vuurwerkramp in Enschede (op 13 mei 2000) moesten dusdanig veel maatregelen getroffen worden dat sluiting voor JNS in 2004 onvermijdelijk werd. De heer Van Eekeren begon een iso latiebedrijfje aan de Oeverstraat in een kleine werkplaats. Na enkele verhuizin gen (Zuidvliet, Oldegalileën, Jachthaven laan) volgde eindjaren zestig de vestiging in industriehallen op terrein Schenken schans. De NV Friesch Isolatiebedrijf- Apparatenbouw (FIB) groeide vervolgens door tot een grote en belangrijke leveran cier van aluminium en roestvrijstalen apparaten voor zuivel- en voedingsmidde lenindustrie. Verplaatscrs Verplaatsing van bedrijven vanuit de (binnen)stad naar een industrieterrein in de stad werd deels veroorzaakt door toene mende parkeer- en bevoorradingsproble men in de binnenstad en in woonbuurten. Maar ook de beperkte uitbreidingsmo gelijkheden en/of de noodzaak tot forse investeringen in verband met de Hinder wet, waren van grote invloed. De terrei nen aan de Greunsweg waren geschikt voor kleinere verkaveling. Diverse bedrijf jes uit de (binnen)stad trokken daar naar toe: machinefabriek Fostma Feenstra van de Hollanderdijk, constructiewerk plaats Van der Ploeg uit de Poststraat, Van Eekeren met oen isolatiebedrijf van Oldegalileën en Mohrmann Co, fabriek voor metalen en aluminium gevels, van de Van Swietenstraat. De constructicwerkplaats van Hoeksma Velt, kort na de oorlog in de Posthoorn- steeg, is vanaf 1955 gevestigd in een indu striehal op industrieterrein de Zwette. Revisiebedrijf Rcvimoto ging in 1956 van de Leeuwerikstraat naar een indu striehal aan de Toutenburgstraat. Ook in 1956 Kummer Co, metaalbedrijf, van Drocvcndal naar de Oostergrachts- wal. Distilleerderij Boomsma, afkomstig uit de Speelmansstraat, was een van de eerste bedrijven op het terrein Schenken schans. Machinefabriek Bijlenga ging in 1964 vanuit de Willem Loréstraat naar de Zwetlestraat. Bijlenga zou later onderdeel worden van Tetra Pak Tebel dat in 2009 vertrok naar Heerenveen. Tebel, fabricage van deuren voor treinstellen, zou latex- naar de Ceresweg gaan. In 1966 betrok distilleerderij Bokma (afkomstig van De Tuinen en het Vliet) een nieuw pand op het industrieterrein Van Harinxmakanaal, aan de Edison- straat. Uitbreiding was nodig in verband met de productie van jonge jenever ("vier kant in de fles, rond op do tong'). Als vcr- L C QVüvVè i 12 t-Aj

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 14