Leovo 15 De kunststoffenfahriek NV. Hollandsche CasoLith Werken, Achter de Hoven Foto: Leeuwarder Courant, 21 januari 1953 Sinds 1926 was Faber Haarden gevestigd aan de Tijnjedijk, met eind jaren zestig zo'n 200 mensen aan het werk. In 1998 zou het bedrijf de productie verplaatsen naar Heerenveen, onder andere in ver band met het sterk verouderde pand in Leeuwarden en 'de meer centrale ligging van lleerenveen'. Bijna tegelijkertijd ver trok (bijbel)drukkerij Jongbloed uit de binnenstad ('waar we op slot zitten') ook naar Heerenveen waar een bestaand pas send pand vrijkwam. In 1950 vestigde Steensma Zn confij- terij, fabriek voor bakkerijgrondstoffen, afkomstig uit Bolsward, zich op het ter rein van de voormalige gasfabriek aan de Potmarge. In 2004 werd het productiedeel verplaatst naar Franeker, Leeuwarden en de sterk vervuilde bodem (gasfabriek!) achter latend. Aan de Harlingertrekweg was vanaf 1918 de Leeuwarder Papicrwarenfabriek LPF gevestigd, met enkele honderden mensen in dienst. In 2005 werd de pro ductie van flexibele verpakkingen overge plaatst naar Grootegast. Een ander onder deel, Boxes LPF, werd overgeheveld naar de Celsiusweg. De opstallen zijn enkele jaren geleden gesloopt en het terrein wacht op een nieuwe invulling. Knopenfabriek, de bijnaam van Caso- lith, het bedrijf waar geen knoop werd gemaakt, alleen het materiaal dat daar voor nodig is. Het bedrijf aan Achter de Hoven bood werk aan plusminus 150 mensen en stond in 1975 volop in de belangstelling door een van de eerste bedrijfsbezettingen in het land. De naam veranderde van Atochem in Atohaas en vervolgens in Atoglas, de acrylaatfabriek die onder andere lichtbakken en geluids schermen produceerde. Het bedrijf kwam in handen van een Frans chemieconcern dat als gevolg van stijgende grondstofprij- zen, dalende verkoopprijzen en hoge logis tieke kosten, besloot tot sluiting van de vestiging in Leeuwarden (2006) en over heveling naar Frankrijk. Nog een paar vertrekkers: De Jong en Zn, motorenrevisie, in 1959 van de De Ruyterweg naar Joure; ook in dat jaar de verplaatsing van de constructiewerkplaats Prins, van de Willem Loréstraat naar Zwaagwesteinde; de Friesche Autobanden onderneming FABO met een fabriek voor coveren en vulcaniseren van autobanden, sinds 1951 aan de Marshallweg, in 1965 naar Groningen; een filiaal van Douwe Egberts voor tabaksverpakking in 1961 in een industriehal gevestigd, vertrok vijf jaar later alweer; Frucaps, vruchtengelei, in 1975 van de Marshallweg naar Mars- sum; ijsfabriek De Friesche Koe, vanuit de Kwartelstraat in 1985 naar Dronrijp; biscuitfabriek Helwa in 1987 (na brand) naar Hallum; meubelfabriek Huiskamp in 1995 van de James Wattstraat naai de voormalige Fricofabriek in Wergea; De Lange Plastics naar Sint Annaparochie na de brand in 1997 op de oude locatie (voor malige veilinghallen Huizum); Megahout in 2008 naar Drachten. Uit bedrijf Niermeijers Ringverwarming was in de jaren zestig een snel groeiend bedrijf. Tot 1965 gevestigd aan de Poststraat/Kelders, daarna in industriehallen op het terrein Van Harinxmakanaal. Op het hoogte punt waren bijna 400 mensen werkzaam bij Ringverwarming. Door teruglopende vraag volgde in 1968 een ontslaggolf, waarna de productie van cv overging naar Faber. In 1971 viel het doek. Turkstra's Beschuitfabriek aan de mr. P.J. Troelstraweg leek al in 1960 de pro ductie te moeten beëindigen als gevolg van een felle brand waarbij enkele hallen verloren gingen. Toch werd besloten tot herbouw, maar uiteindelijk zou de fabriek in 1974 moeten sluiten. Posthuma, 'de Eerste Nederlandse Spuitinrichting met infrarode droogtunnel voor het spuiten en moffelen van auto's', kreeg nationale bekendheid als start plaats van de Elfstedentochten van 1954, 1956 en 1963. Het bedrijf aan de Ver lengde Schrans lag dicht bij het kanaal, de rijders konden door een smalle deur naar binnen en via een grote deur aan de voorzijde er uit, terwijl ze 'in de tussentijd' via de warmtetunnel letterlijk en figuur lijk opgewarmd werden. In 1974 bereikte Posthuma de eindstreep. In 1985 sloot steenfabriek Schenken schans de ophaalbrug én de poort, door een teruglopende vraag en bedrijfsecono mische oorzaken. De Eerste Friese Grafkistenfabriek aan de Minnemastraat leverde met zeven man

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 17