Leovcu^t^t. Tabaksfabriek de Oldehove aan de Nieuwestad, ten oosten van de Ipe Brouwerssteeg, augustus 1904 Taconis Szn. alhier en haar rechtverkrij genden, tot het uitbreiden der tabaksfa briek in het perceel Nieuwestad no. 50. De Staatscourant nummer 163 vermeldt in 1932 dat er geen ministerieel bezwaar is tegen de gewijzigde statuten van de NV Tabaksfabriek De Oldehove, v/h Firma H. Taconis Szn. Het maatschappelijk kapi taal bedraagt 500.000 gulden. Geregeld worden in deze periode in advertenties 'flinke jongens' gevraagd in de leeftijd van 14 jaar. Nadat Ü.G. van Sisseren (zie hiervoor) in 1882 de 'winkelaffaire' van Hendrik Taco nis had overgenomen, verhuist van Sis seren in 1893 zijn zaak naar Nieuwestad 72, waarna T. Jellema Gzn. zijn (tweede) winkel in koloniale en grutterswaren, comestibles, tabak, sigaren enzovoorts vestigt op Nieuwestad 50. In 1947 wordt een filiaal van het grootwinkelbedrijf in levensmiddelen J. Zijlstra Hzn. NV in het pand gevestigd, tot 1966. Daarna neemt de groothandel in schoenen firma H.J. Huizenga het pand in gebruik, die in 1962 adverteerde met het kantooradres in de Ipe Brouwerssteeg 1, In 1976 verhuurt eigenaar Huizenga het pand aan de tex tielsupermarkt Wibra, die haar 36e filiaal hier opent. In april 1990 wordt het pand door een grote brand verwoest en vervan gen door nieuwbouw. De gebouwen aan de Ipe Brouwerssteeg waren inmiddels al in 1967 gesloopt en vervangen. Voor de kaatswedstrijden van de Leeuwarder Kaatsclub op Sonnenborgh wordt voor de Oldehovedag vanaf 1927 een jaarlijkse wisselprijs in de vorm van een zilveren Oldehove op marmeren voet stuk, hoog 38 centimeter, door de fabriek aangeboden. De eerste winnaar van deze prijs was de 9-voudige PC-winnaar Taede Zijlstra uit Witmarsum. Na het overlijden van Jan Gelinde Taconis in 1950, die nog woonachtig was op Nieuwestad 50, werd het winkelhuis met bovenwoning, evenals de achterliggende gebouwen, de tabaksfabriek, per onder staande advertentie in de Leeuwarder Courant van 27 maart 1959, in de verkoop gedaan. Zijn broer Simon Hendrik was al in 1929 overleden. De NV Tabaksfabriek De Oldehove, v/h Firma H. Taconis Szn., verkeert sinds 4 mei 1959 in liquidatie. De liquidateuren inr. E.W.K. Cox en Th.W. Overmeer (hout- 24

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 26