tóomË Heerenbaai HhtÏÏKIt gebruikte voor evenementen met zaken relaties. In 1924 wordt dc firma Bouwe Taconis overgenomen door de NV Tabaksfabriek De Oldehove, v/li Firma Hendrik Taconis Szn. Op het adres Voorstreek 61 vestigt zich als zelfstandig winkelier van 1925 tot 1958 de heer D. van der Moolen met het Tabak- en Sigarenmagazijn De Blauwe Reiger voorheen De Oldehove. De heer Van der Moolen was voor die tijd vanaf 1896 winkelbediende en boekhouder bij de Firma Bouwe Taconis. Supermarkt Fred van der Werff, die later wordt overgenomen door het winkel concern De Boer, opent zijn deuren op 20 november 1958 op dit adres, waarin thans een filiaal van drogisterijketen Trekpleis ter van hetzelfde concern is gevestigd. Sacramentsstraat 12 Simon Arnolduo Boudcwijn Taconie koopt in 1911, na het overlijden van zijn buur man J.H.W. Wachtels, bij de finale veiling van diens eigendommen het zo goed als nieuwe pakhuis aan de Sacramentsstraat 12 met erf en grote achtertuin. In 1897 had Simon achter in de tuin van zijn pand aan dc Voorstreek 61, voor zijn ouders Bouwe en Lucretia een stenen gebouwtje laten Verpakkingsmateriaal Taconis bouwen. Sinds oktober 2013 is dit pand als gemeentelijk monument aangewezen. Later, door verkoop van grond, kwam het pand op het terrein van Sacramentstraat 12 te liggen. De vervallen gevel van het tuinhuis bevat nog steeds gevelstenen met de letters SABT (de initialen van de bouwer), een afbeelding van de Mercu- riusstaf en het jaartal 1897. Op de plek van dit gebouwtje, of er tegenaan, heeft volgens toenmalig stadsarchivaris Wopke Eekhof in zijn Geschiedenis van Leeuwar den uit 1846 een gebouwtje gestaan dat als synagoge werd gehuurd door de Joodse gemeente en dat zeker tot 1747 als zoda nig in gebruik was. Voorstreek 59 In 1890 vestigt een achterneef van Simon Arnoldus Roudewijn, Wijnout Hendrik Taconis (1865-1931), zich op de Amelands- pijp M 255 (thans Voorstreek 59), die evenals hun beider overgrootvader Hen drik Taconis uit Heerenveen van beroep bakker is (zie hiervoor). Wijnout zet de koekbakkerij van firma A. Beintema voort als W.H. Taconis S.Azn., confiseur en cui sinier. In 1914 draagt hij de bakkerij over aan A. Salverda en Zonen, die de zaak zullen voortzetten onder dc naam Firma W.H. Taconis, later onder de eigen naam van Banketbakkerij Salverda, die in 2010 verhuist naar de Oostergrachtswal, met in 2014 een filiaal in de Kleine Kerkstraat. Reclamedrukwerk Taconis Het stenen gebouwtje dat Simon in 1897 voor zijn ouders Bouwe en Lucretia in de tuin van Voorstreek 61 heeft laten bouwen ÏUFJFAmBÖ»" 26 op de breedzljdc dcrNIEUWSTAD TE Gedeponeerd Handd-vncrk

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 28