28 Be Seringebuurt 3-13 in de Weerklank, 1932 tijden werden wel in mindering gebracht op zijn karige loontje en er bleef dan ook niet veel van over, zeker niet als hij zo af en toe zijn moeder ook nog wat kostgeld toeschoof. Dirk genoot echter wel van het vrije leven. De baan was zwaar, zeker omdat bij de Stanfriesboten de lading nog met een stoomlier op en in het schip en later weer uit het ruim of van het dek moest worden getakeld. Deze werkzaamheden gebeurden met man en macht en vereiste nog al wat fysieke inspanning. Maar als het schip dan weer onderweg was en Dirk de uitstekend onderhouden motor hoorde stampen, genoot hij van de aanblik en was hij trots op zijn vak. Op een zomerdag in 1937, terwijl ze nabij de vestiging aan de Maaskade op een vracht lagen te wachten, besloot Dirk, om de verveling te verdrijven, een wandeling door de haven te maken. Bij de Parkkade aangekomen, waar het kantoorgebouw van Rederij Van Ommeren was geves tigd, besloot hij in een impuls eens te vragen of er vacatures vrij waren. Na een intern telefoontje gaf de klerk achter de balie Dirk te kennen dat de heer Gischler, adjunct-directeur, die personeelszaken in Met een goede opleiding had je toch meer kans op een redelijke baan en een inko men. De Stanfries Rederij In het vroege voorjaar van 1935 deed Dirk examen en slaagde met uitstekende cijfers voor zijn diploma automonteur. Het leven van het gezin Hofman was er inmiddels niet gemakkelijker op geworden. Steeds vaker zat Leendert zonder werk en daal den de inkomsten tot ver onder het mini mum, armoede troef dus. Aangezien Dirk de situatie van zijn ouders bedroevend vond en hen niet verder wilde belasten, besloot hij naar werk te zoeken waarbij hij elders kost en inwoning zou hebben. Na vele omzwervingen en sollicitaties werd hij na een kort gesprek aangenomen als matroos/manusje van alles bij de Stan fries Rederij op de Willemskade te Leeu warden. Vooral de reizen naar Rotterdam en andere randstedelijke gebieden duur den best wel lang en Dirk kon dan aan boord wonen en eten. De gebruikte maal- M.iS'. Mijdrecht Collectie Bram Veldtman LeoVor^c

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 30