Leo vaVZIa/ï 31 Dirk in zijn hut aan boord van de Mijdrecht in 1938 Collectie Bram Veldtman schip de Eibergen en het Britse schip The Inversuir, beide varend in het konvooi OB 327, al min of meer vernietigd en volgde nu op een grote afstand het konvooi OB 336. Toen dan ook op 25 juni om ongeveer 11.00 uur 's ochtends de U-75 de Schie waarnam, werd een positie bepaald om de Schie te tor pederen. Op 52°02'NB -42"10'WL was het zover. Om precies 11.35 uur gaf Helmuth Ringelmann het sein 'vuur' en werd er een torpedo vanuit de boeg gelanceerd. De explosie was gigantisch. Door de voltreffer zonk de Schie binnen enkele minuten over de achtersteven weg en nam alle 29 beman ningsleden mee naar een naamloos graf op plusminus 3200 meter diepte. Dirk moest op dat moment nog 22 jaar worden. Later het jaar had de U-75 minder geluk. Op 22 december 1941, vanuit Salamis ver trokken voor een patrouille op de Middel landse Zee, werd de U-75 op 28 decem ber gespot door de Britse destroyer HMS Kipling. De U-75 werd ter hoogte van het plaatsje Mersa Matruh, scheef voor de Libi sche kust, door een dieptebom getroffen. Van de 44 bemanningsleden overleefden 30 de scheepsramp. Onder de 14 doden was ook Helmuth Ringelmann. Het gezin van Leendert en Lutzke Hofman heeft door allerlei communicatieve stoornissen (tijdens de Tweede Wereldoor log was er geen telefoonverkeer mogelijk tussen Engeland en Nederland en werd de post in de vorm van pakketten en brieven onderschept en gecensureerd), pas in sep tember 1945 gehoord wat er met hun zoon/ broer was gebeurd. Na zoveel jaar van onzekerheid en hoop was de verslagenheid groot. De Vereniging van Gepensioneerden In Rotterdam, op de hoek van de Wester laan en de Parkkade, staat een monu mentaal kantoorpand. In het pand is het hoofdkantoor van de firma VOPAK geves tigd. De naam VOPAK is voortgekomen uit een samengaan van de rederijen Van Ommeren (VO) en Pakhoed (PAK). De firma handelt wereldwijd in oliën en heeft in veel landen een vestiging. In de loop der jaren is de scheepvaart eigenlijk wat van ondergeschikt belang geworden en besteedt men de vrachtvaart uit aan geli eerde rederijen. In de hal van het kantoorpand, nabij de ingang, is een bronzen plaquette geplaatst met daarop de namen van 96 Van Omme ren opvarenden en kantoormedewerkers die gedurende de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben verloren door Duits geweld in wat voor vorm dan ook. Dirk zijn naam staat daar ook op. Ieder jaar op 4 mei wordt daar door De Vereniging Van Gepen sioneerden van de Rederij Van Ommeren een herdenking georganiseerd. Om 18.00 uur om precies te zijn, wordt er twee minu ten stilte in acht genomen en wordt er een krans met een lint gelegd. Al vele jaren ben ik daar te gast op 4 mei. ■Waarom?' hoor ik u denken? Simpel. Gerard Dirk Hofman was een broer van mijn moeder, mijn oom die ik nooit heb gekend. Geraadpleegde literatuur: Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, K.W.L Bezemer; The World At War, Richard Holmes; 150 jaar Van Ommeren - mensen maken geschiedenis, A.W. Schwab; Opvarenden van de Stanfries I rond 1930. Tweede van links: C. Veenstra (kapitein; verongelukte met de Stanfries TV). Met pijp: R. Talstra (machinist; verongelukte eveneens op de Stanfi-ies IV, die verging op 6 januari 1932)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 33