gij Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Uov&)u,£ 33 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Groeten uit Leeuwarden Groeten uit Leeuwarden, honderd jaar veranderingen in de stad is een samen werking tussen het HCL en uitgeverij De Kleine Uil. Fotografencollecuef PS selecteerde honderd stadsfoto's uit dc beeldcollectie van het IÏCL van ongeveer een eeuw geleden en maakte vanaf exact dezelfde plek opnieuw een foto. De oude en nieuwe foto's in het boek tonen in één oogopslag de enorme veranderingen in de stad in de afgelopen honderd jaar. Een selectie van de meest opvallende foto's is tot en met 5 april te zien in de publieks ruimten van het HCL. Archief Hothouse Redbad Een opmerkelijke aanwinst vormt het archief van jazzstichting Hothouse Redbad. Deze organisatie heeft in de periode 1982-2013 in Leeuwarden maar liefst 477 jazzconcerten georganiseerd. Vele duizenden toeschouwers hebben deze concerten bezocht en ervan geno ten. In de beginjaren werden de concer ten gehouden in het muziekcafé De Brou- wershoeck in de Poststraat. Sedert eind 1997 vinden de concerten van Hothouse Redbad plaats in Stadsschouwburg De Harmonie. Leeuwarder Historische Quiz Op 31 oktober werd in do raadszaal de finale van de Leeuwarder Historische Quiz gehouden, georganiseerd door HCL, Aed Levwerd, Stichting De Ossekop en dc Leeuwarder Courant. Trotse winnaar was William Lord. Ook de voorronde op 11 oktober in café De Ossekop kan geslaagd worden genoemd. Wandelen langs 'highlights' Onlangs is Een wandeling langs high lights in de monumentale binnenstad gereed gekomen in zowel een Neder landstalige als een Engelstalige versie. Het gidsje is vooral bedoeld voor cul tuurtoeristen en geeft een introductie in de geschiedenis en monumenten van Leeuwarden. Er was al jaren vraag naar een wat algemene gids voor de binnen stad. Die vraag is sterk toegenomen in verband met Culturele Hoofdstad 2018. Sjoerd Andringa achter de schildersezel met kleine Jaap op schoot omstreeks 1950. Collectie Familie Andringa Tentoonstelling Andringa Van 11 januari tot en met 29 maart is in de expositieruimte van het HCL een selectie te zien van schilderijen en teke ningen van Sjoerd Andringa. Andringa werd vooral bekend als fotograaf voor het Friesch Dagblad, maar hij was dus ook beeldend kunstenaar. Zijn enorme collectie wordt momenteel toegankelijk gemaakt. Gezocht: uw foto's van '40 - '45 Volgend jaar april komen er een fotoboek en een tentoonstelling over Leeuwarden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voor dat boek zijn we op zoek naar opmerkelijke foto's uit het dagelijks leven in de periode 1940-1945.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 35