Nieuws van Monumentenzorg en Archeologie Kelderramen aan het Naanw Liwwadder of niet, de loop naar de win kels in de binnenstad gaat vele malen over Voorstreek en Kelders via het historische grachtje het Naauw naar de Nieuwestad. Of je nn gaat winkelen of gezellig even neer strijkt in een van de cafés aan de drukste winkelstraat van Leeuwarden, het smalste grachtje van de stad is niet te missen. En juist daar is onlangs iets veranderd. Maar, daar moet je wel even op worden gewezen. Als je vroeger door het Naauw liep waren de daar aanwezige kelderruim tes afgesloten door ramen. Natuurlijk, veel langer geleden zaten daar deurtjes voor, waardoor de bewoners hun aange voerde goederen in de kelders konden opslaan. Na renovatie van de kademuren zijn de deurtjes vervangen door ramen. De middenstanders die in de bovenlig gende winkels hun nering dreven, maak ten van die 'extra etalages', net boven het waterniveau, gretig gebruik door daar mooie uitstalkasten van te maken. Zowel bloemisterij Jongstra als schoenwinkel Schlichting alsook Het Friesche Schat- huis vielen daarbij op door hun creativi teit. Maar als je de laatste jaren met de pramen van de Stichting Praamvaren Leeuwarden door het grachtje en langs de kelders voer dan kreeg je de tranen in de ogen. De kelderramen, groen uitgesla gen door algen, gaven een doorkijkje naar duistere gaten, waarachter het onkruid welig tierde. De voorbijvarende gasten werden niet echt blij ven-ast bij het zien van zoveel "bagger'. Op initiatief van de Stichting zijn onlangs - in samenwerking met de gemeente - op drie van de vier ramen afbeeldingen aangebracht van beelden uit Leeuwardens rijke historie. Het hoofd van Mercurius, de god van de handel, de Markt op de Brol anno 1884 en de Nieu- wetoren op het Klokplein, gezien vanaf de Brol. De laatste kelder, onder Schlichting én onder de Brol, is ingericht als 'Kijkje in de kelder van de wolkammers', hand werkslieden die vroeger in het pand erbo ven hebben gewoond en gewerkt. Op 22 september jongstleden heeft wet houder Isabelle Diks de nieuwe uitstraling officieel onthuld onder het motto, dat alle Leeuwarders van hoog tot laag hun steen tje kunnen bijdragen aan het verfraaien van hun stad. Etalage tegenover Schlichting aan het Naauw, oktober 2014 Foto: Harry Drent Restauratie huizenrij Grote Kerkstraat Begin oktober jongstleden heeft de eerste oplevering plaatsgevonden van de acht huizen die het Sint Anthony Gasthuis heeft laten renoveren. Het gaat om zeven panden aan de Grote Kerkstraat, tussen de Wijde Gasthuissteeg en de Pijlsteeg, en één aan de Pijlsteeg. Wie nu door de Grote Kerkstraat komt ziet een prachtige gevel- wand met een historisch verantwoorde uitstraling, terwijl de huizen van binnen van onder tot boven volledig zijn ver nieuwd en aangepast aan de eisen van nu. Tijdens de renovatie en restauratie zijn verschillende interessante historische zaken aangetroffen, zoals een muurschil dering uit de 18e eeuw en een in een zand- bed gelegde plavuizen vloer op een eerste verdieping, iets wat zelden wordt aange troffen. De muurschildering is geconser veerd en gaat nu schuil achter een voor zetmuur; het plavuizen vloergedeelte is zichtbaar gehouden doordat er een glazen plaat overheen is gelegd. Zoveel moge lijk andere authentieke onderdelen zijn gehandhaafd en gerestaureerd, zoals raampartijen en versierde kastenwan- den. Interessant is, dat bij bouwhistorisch onderzoek door Henk Oly voor het eerst gebleken is, dat op de plaats van één van de huizen aan de Grote Kerkstraat ooit de eerste Latijnse School heeft gestaan; de oude kloostermoppen daarvan zijn deels nog zichtbaar in het huis dat nu op die plaats staat. De laatste afwerkingen aan de huizen vinden momenteel plaats. De stoepen worden voorzien van hardstenen palen en kettingen, zoals die er vroeger ook gestaan hebben, en het achterliggende gebied, dat volgebouwd was met allerlei aanbouwen, wordt nu ingericht als tuin; bij de renova tie van het Gasthuis zelf wordt dit binnen- gebied organisch tot één geheel gemaakt met de beroemde Gasthuistuin, die zoals ook nu het geval is overdag open zal zijn voor publiek. Lf OVac^LA.1

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 36