LeoVar3tA.il' 36 Dames, actief bij de Tieeuwarder Lawn Tennis Club achter de Hollanderdijk in Huizum. Links molen De Bazuin, eind 19de eeuw Collectie Familie Buma het Huizumerpiipke. Van zo'n duiker is mij niets bekend. Misschien kan een van de lezers hier zijn licht op werpen. De Engelse Wikipedia geeft als stand plaats voor de molen de coördinaten: 53°11'47" N, 5°47'45" O Als je deze in GoogleMaps als volgt intikt 53.196389 5.795833, krijg je de locatie in onze tijd: de parkeerplaats benoorden Winiaherne, zo ongeveer bij het begin van de skietsloot: een veel logischer plek ook voor een water molen met de Spoorsloot als waterbekken en de skietsloot als afvoer. Vlak daarbij was ook een (grote) steenhouwerij: die van M.C. de Vries (mogelijk had hij ook Hollanderdijk 2 als werkterrein). Hij hield kantoor in de aanbouw aan de spoorzijde van de panden van Meijer, waar later de brandstoffenhandel van S. Antoine kwam. Ik zet mijn geld op deze locatie, hoewel de molen hiermee wel een Leeuwarder molen wordt: een verlies voor Huizum. Jan Verbeek, Leeuwarden Kuorbalklub Friso Nei oanlieding fan it jubileum fan kuor balklub Friso stie yn Leovardia 44 in aardich artikel, wêr ek it sealkuorbaljen efkes omtinken krige. Nei oanlieding fan De molen werd dan ook spoedig afgebro ken en ook de steenhouwerij verdween. Dan kwamen verder de woningen van de Hollanderdijk. Ongeveer een dertigtal. Vlak om de bocht stond de korenmolen van Schotanus.' Die molen was De Bazuin en stond op de hoek van de Hollanderdijk en de Molen Straat, de huidige Wassenberghstraat. De molen De Kroon stond ter hoogte van het perceel Hollanderdijk 2. Later kwam hier de firma J. Veldkamp, kaashandel. Of de molen op het perceel zelf of ten noorden ervan stond kunnen we uit Slaterus' woor den niet opmaken. Dat De Kroon in aanvang een drainage- of watermolen is geweest, werpt op het perceel Hollanderdijk 2 het probleem op van het waterbekken en de waterlozing. Mogelijk deed de sloot om Dekemastate, alias het Oud Hof, alias de boerderij van Keestra, hiertoe dienst en werd het opge malen water geloosd via een duiker onder de Hollanderdijk door naar de skietsloot die de Spoorsloot en Potmarge verbond via Links van het treinstation molen de Kroon aan het begin van de Hollanderdijk, 1871

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 38