Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap 5^/ DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT. I&U %- Geb. datum .4 ifcstPifc. .1.9.20.. Straat-No. S.v amer.&affigttr ,57.,./ee;^v. SE .en is ingedeeld bij de R.V.l. RAMPPLOEG. LeOVAT^ LA.il Ingrid ten Have 21 Bij een les over de Franse Revolutie moest ik mijn ouders interviewen over welke van de bovengenoemde drie waarden voor hen de belangrijkste was. Ik weet nog goed, dat mijn vader geen moment twij felde: Vrijheid! Dat was ook het eerste mo ment dat hij me wat vertelde over de oorlog en zijn rol in het verzet in Leeuwar den. Ik was als tiener enorm onder de in druk en heb ook later extra goed geluisterd als er weer een stukje verhaal boven water kwam. En dat was niet vaak. Er over praten deed hij zelden. Hij was bezig met de we deropbouw, met zijn werk en vooral ook met ons gezin. Nu, veertig jaar later, kijk ik naar een grote hoeveelheid foto's en materiaal, die de familie mij na het overlijden van onze ouders meegegeven heeft. Want ja, nu ben jij de foto graaf en genealoog, werd er gezegd. Kortom: maak er wat moois van. De afgelopen maanden hebben contacten met het Verzetsmuseum en het Historisch Centrum Leeuwarden mij geïnspireerd om op te schrijven wat ik nog weet over mijn vaders verzetswerk en kan onderbouwen vanuit een aantal documenten. Dit jaar is het op 15 april tenslotte zeventig jaar geleden, dat Leeuwar den haar vrijheid terugkreeg. Kortom, tijd om over mijn vaders bescheidenheid heen te stap pen. Wrang genoeg is er ook de actualiteit, de vrijheid ligt opnieuw onder vuur. Des te meer reden om het verhaal nu te vertellen. Ik draag dit artikel dan ook op aan mijn vader en wat hij mij geleerd heeft over het belang van vrij heid, maar ook over rechtvaardigheid en ethiek. Een korte voorgeschiedenis De familie Ten Have kwam op 10 juni 1938 naar Leeuwarden. Derk ten Have, de kostwin ner van de familie, werd overgeplaatst naar de Blokhuispoort, als werkmeester op de we verijen. Zij gingen wonen in een nieuwe wijk van Leeuwarden, in de Swammerdamstraat 57. Eerst leek er nog niet veel aan de hand, de 'Ten Have jongens' - mijn vader Wiert en zijn broer Henk - gingen op fietsvakantie naar de Ardennen en naar de kop van Overijssel. Maar de oorlogsdreiging werd al gauw seri eus. Op 8 januari 1940 werd Wiert gemobili seerd en trad als soldaat aan bij het 2e Regiment Luchtdoelartillerie te Alkmaar. Zijn soldatenkist staat hier nog altijd. En ik mag ook regelmatig even de koperen hulzen van het luchtdoelgeschut oppoetsen. Legitimatiebewijs van de Rijksverkeersinspectie Collectie Ten Have Na de capitulatie is hij in dienst getreden bij de Rijksverkeersinspectie (RVI) in Leeu warden, een dienst verantwoordelijk voor onder andere goederentransporten. Dit kwam ik op een later moment tegen als de basis voor een belangrijk privilege, omdat hij zo toegang had tot brandstof- en smeeroliebon nen, maar ook vanuit de SS vervoersopdrach- ten kreeg, die hij voor andere doelen in kon zetten. Op 13 augustus 1942 kreeg hij vanwege zijn werk ook 'vrijstelling van de inlevering van een herenrijwiel'. De spanningen van de bezetting waren er al wel, maar toch ging het leven ook nog rede lijk gewoon door. Er zijn vrolijke foto's uit die tijd. En op 17 januari 1942 schaatsen de Ten Have jongens de Elfmerentocht. Mijn vader vertelde dat hij ook de Elfstedentocht ge- RIJKSVERKEERSINSPECTIE: .r "h.'/lcél: LEGITIMATIEBEWIJS ten behoeve van luchtb, maatregelen. Dit beVijs betreft den hou der van p. b. No. .10.4/0.12.697. Handteekening vd. houder Naarn..t<m...H.3m. Voornamen Vii.ftX'.'fc. Geb. plaats H.Q.CKU1 DE RIJKSINSPECTEUR V. Ur VERKEERT 12758 - - K 1178

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 23