Lcovo.'in} LA.il Vertrek van de zwarte rouwkoets met Friese paarden uit de Swammerdamstraat schaatst heeft, mogelijk op 22 januari 1942. Het kruisje lijkt helaas verloren gegaan te zijn, waarschijnlijk in een van de vele verhui zingen. Maar hij vertelde wel, dat hij het kruisje gekregen heeft. Een ernstig ongeluk In maart 1943 vermoed ik dat alles plotsklaps veranderde. Mijn grootvader, Derk ten Have, ontving graag gasten voor een gezellige avond, maar ook interessante discussies. Het moet op zaterdagavond 6 maart geweest zijn, dat hij en zijn vrouw een vriend ontvingen voor een gezellige avond. De vriend zat he laas in een rolstoel, dus aan het eind van de avond bracht Derk de vriend langs de Gronin gerstraatweg terug naar het centrum van Leeuwarden. Daar is helaas iets vreselijk mis gegaan. De mannen waren ter hoogte van het huidige Sinneljocht, toen een auto hen ach terop kwam. In de auto zat ene Tulp. Hij zag de reflectoren achter op de rolstoel waar schijnlijk aan voor lichten van een controle post. En ja, hij had waarschijnlijk ook een slokje te veel op. Hij is direct op de lichten in gereden, om zelf niet gepakt te worden. Opa liep daarbij een schedelbasisfractuur op. Zijn gast zal ook een klap hebben gehad, maar van wat ik weet heeft hij de aanrijding overleefd. Opa liep de zwaarste klap op en overleed drie dagen later in het Diaconessenhuis zonder nog bij bewustzijn te zijn geweest. Heel in grijpend voor het gezin. En daar komt nog bij, Tulp was een NSB'er. Het verzetswerk Waar mijn vaders verzetswerk begonnen is, kan ik niet precies achterhalen. Maar mijn vader kennende was deze aanrijding vol doende om een schakelaar om te zetten, als het al niet eerder gebeurd is. Opa heeft een eervolle uitvaart gekregen, met een traditionele, zwarte rouwkoets met prachtige zwarte Friese paarden er voor. Maar toch, voor het gezin was het moeilijk. Een kostwinner die midden in de oorlog was overleden. Mijn vader was drieëntwintig, zijn broer eenentwintig, dus verre van gemakke lijk. Gelukkig moet mijn vader al ergens in 1940 in dienst gekomen zijn van de Rijksver keersinspectie, waardoor er gelukkig inkom sten waren. Door zijn werk bij de RVI werd Wiert regel matig betrokken bij andere activiteiten. De SS vorderde voertuigen, die ter beschikking ge steld moesten worden voor Duitse 'transpor ten met hoge prioriteit'. De documenten, die ik heb liggen, geven de indruk dat dit in 1944, of misschien al eerder, verschoven is naar het uitvoeren van de transporten door medewer kers van de RVI. En ja, wat doe je dan? Mijn vader kennende als een consciëntieus man, heeft hier eerst goed over nagedacht. Werk voor de Duitsers, nee, dat doe je niet. Maar het gaf ook een perfecte dekmantel om an dere dingen te kunnen doen. Dit laatste heeft waarschijnlijk de doorslag gegeven. Wiert heeft besloten om de transporten uit te voe ren. Hij heeft ongetwijfeld de goederen voor de Duitsers afgeleverd. Maar, de transporten gingen vaak van Friesland naar de Randstad. Op de heenweg nam hij in de hongerwinter voedsel mee naar de familie in Den Haag en mogelijk elders. Dit weet ik, omdat hij direct na de oorlog een zegelring gekregen heeft van oom Luuk, een goudsmid in de Weimarstraat in Den Haag. Den Haag was een van de grote steden in het westen, waar het in de honger winter extreem moeilijk geweest is. Mijn vader kreeg de gouden ring met de in scriptie 'Uit dankb.,1944-1945'. En daarbij ver telde hij, dat hij de familie in het westen regelmatig voedsel bracht vanuit Friesland, als hij kon. Het werk voor de Duitsers Hij leverde de spullen van de Duitsers af en ging langs Kodak om fotomateriaal op te halen waarmee hij heel veel heeft vastgelegd over het 'normale' leven tijdens de bezetting. En ook belangrijk: op 15 april 1945 heeft hij samen met zijn broer de bevrijding van Leeu warden vast kunnen leggen. Op de terugweg uit de randstad had hij een Gouden zegelring met de letters WtH Collectie Ten Have

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 24