LeOVdLT^ LA.il Familie Martens, de boer en zijn Groningse vrouw (links) met hun zoon en dochter Collectie Ten Have andere, misschien nog wel belangrijkere 'la ding'. Dan nam hij kinderen mee naar Fries land om hier onder te duiken en reed daarmee door de SS-linie op de Afsluitdijk. Oké, hij reed in opdracht van de Duitsers en had de benodigde papieren. Maar één kick of wat dan ook van de kinderen en er had een standrechtelijke executie plaatsgevonden. In de winter van 1944-45 was, met het oprukken van de geallieerden, de spanning inmiddels flink opgelopen en voelbaar. Dus er waren ex treem korte lontjes. In de herfst 1944 kwam de oproep voor de 'Arbeitseinsatz'. Wiert heeft een uitgebreide correspondentie gevoerd om hier aan te ont komen. Uiteindelijk lukte dat, maar pas op 27 maart 1945. Tot dan is hij waarschijnlijk be schermd geweest door het feit dat hij papie ren op zak had, dat rond de 'Einsatz' een eventuele vrijstelling nog in behandeling was. Bij de overval op de Blokhuispoort heeft hij ook een rol gespeeld voor of in de knokploeg. Hij heeft wapens geleverd. Hij heeft me ver teld hoe hij na spertijd op kousenvoeten door Leeuwarden liep met wapens in zijn broeks pijpen. Het is ook heel logisch dat hij bij de overval op de Blokhuispoort betrokken was. Tot 1943 was zijn vader daar werkmeester. Dus hij moet informatie hebben gehad hoe het een en ander daarbinnen verliep en inge richt was. Dit feit wordt nog eens bevestigd door een ander dramatisch verhaal. Vlak voor de be vrijding zijn elf KP-leden opgepakt en op 11 april bij Dronrijp geëxecuteerd. De onderduik Op basis van de boodschap uit Londen 'de fles is half vol' (of was het leeg, er zijn twee ver klaringen mogelijk) waren de logistieke lij nen gesaboteerd en stond de brug daar open. Wiert was in Leeuwarden in de stad, toen hij de waarschuwing kreeg: Ten Have, wegwe zen, de Duitsers posten bij je huis. Zijn naam was genoemd als lid van het verzet. Hij heeft me verteld, dat hij toen toch nog richting Swammerdamstraat gegaan is. Vanaf een straathoek heeft hij gezien, dat de Duitsers inderdaad postten bij de woning en is toen weggegaan. Waarheen heb ik lang niet geweten. Een paar jaar geleden kwam ik daar door een sa menloop van omstandigheden achter. Hij is ondergedoken geweest bij een bevriende boer in Westervelde. Zijn broer werd ook opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, maar had geen vrijstelling. Via Port Natal in Assen heeft hij gelukkig weten te ontsnappen. Hij is naar dezelfde mensen in Westervelde gevlucht. De toenma lige boerin kwam uit Groningen en had een hele grote familie en daar kwamen regelma tig nieuwe knechten vandaan. Onderduikers dus en die hielpen op het land en molken de koeien. Niets aan de hand zou je denken. Maar niets is minder waar. Bij de overdracht van het boerenbedrijf in de vorige generatie waren er twee zonen, dus het land werd ver deeld. Op een steenworp afstand van de oor- Der Beauflragte des e i cJtmKommiss Leeuwarden, für die Pioi2in7 friesland. den 27.3. 1945 Der Wiertten Have geboren am 4 *3 .*.1.9.20m Hoom vjohnhafl in „Iie.eUW.aXClSS.Familienstand Hennkarle NtxL 14/012ÓS7., utird auf meine Anordnung vom Arbeits- einsatz für Erdarbeiten in den Niederlanden (O, T.) freigeslellt. Dieser Ausujeis Sst bis zum gtlltig. Jij] TP De uiteindelijke vrijstelling van de 'Arbeitseinsatz', 27 maart 1945 Collectie Ten Have

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 25