Lcovo.'in} LA.il Wiert ten Have in zijn doka Collectie Ten Have spronkelijke boerderij werd een tweede boer derij gebouwd. Daar woonde de broer van de boer en die was NSB'er. De boer en zijn vrouw hebben dus een enorm risico genomen. Toen mijn vader in Westervelde aanklopte, moesten ze heel creatief zijn, maar ook hij was welkom. Er was maar één nieuwe knecht, dus of mijn vader of zijn broer mochten bui ten zijn. Gelukkig leken de Ten Have jongens veel op elkaar. De bevrijding Maar ook vanuit het onderduikadres bleef het contact met Leeuwarden. Op 15 april stonden de Ten Have jongens op de Groningerstraat weg om de binnenkomst van de Royal Cana dian Dragoons vast te leggen. Foto's maken met gevaar voor eigen leven, er konden im mers ergens nog Duitse cellen liggen, die de aanval konden openen. De instructie was: ie dereen moet binnen blijven. Eerst kwam er een tank via de Groningerstraatweg de stad binnen. Kort daarna was de bevolking ook niet meer tegen te houden. De pantserwagen en volgende voertuigen voerden de Neder landse vlag. Vrij! De Ten Have jongens hebben direct daarna hun rol in de binnenlandse strijdkrachten opgepakt, maar hebben in de binnenstad ook nog twee series bijzondere foto's van de be vrijding gemaakt. Een groot aantal foto's is opgenomen in het boek Zo werd Leeuwarden vrij. Dit verhaal is niet eerder verteld. Waarom niet? Mijn vaders rol en wat hij allemaal in de oorlog gedaan had, lag in het verleden. Voor mijn oom was het waarschijnkijk niet anders. Je zwijgt en doet gewoon wat je moet doen. Maar nu, zeventig jaar later, is het tijd dat het verhaal toch verteld wordt. En terwijl ik zijn verhaal opschrijf, denk ik, doe het maar eens na. Respect. Paps, dankjewel. Indrukwekkend wat je ge daan hebt en je hebt gelijk, vrijheid is het grootste goed! Dat moet beschermd, of als het nodig is, verdedigd worden. Ook nu. De eerste pantserwagen komt op de Groningerstraatweg Leeuwarden binnen Collectie Ten Have

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 26