Lcovo-'in} LA.il 30 Kampioensteam 2008 Soms in het tennis, soms juist in een com pleet andere tak van sport. Wat te denken van Diederik Samsom, in 1984 nog tweede bij de clubkampioenschappen voor de jeugd? Jac ques Tichelaar, jarenlang actief lid geweest van de vereniging. Olympisch volleybalkam pioen Richard Schuil, die met een van zijn broers regelmatig op de banen actief was. Bien van der Heijde-Osinga, in 2009 winna res badminton bij de World Master Games (soort Olympische Spelen) in de leeftijdscate gorie 65+. Dennis Hageman die in 2002 num mer een van Nederland was bij de dertienjarigen en toen ook de laatste vier haalde bij de Windmill Cup, waar de sterkste jeugdspelers van de wereld tegen elkaar uit komen. Niels Lootsma werd in 2011 Neder lands kampioen in de leeftijdscategorie tot en met achtien jaar en staat nu in de top 700 van de wereld. Erik Dijkman Dulkes en Floor Snoeiijng zijn in 2014 Nederlands kampioen bij de veteranen (35+) geworden in de ge mengd dubbel en in de, althans Floor, dames dubbel. Marlies Huurman, Floor Snoeijing, Kirsten Balk, Rutger Balk, Han Homminga, Frank Zeer, Marleen Zoetendal, Karin Boonstra, Joost Willekes, Dennis Hageman, Tsjerk Ak kerman, Maurits Post, Maarten Grootendorst, Björn Folkers, allen wereldkampioen teatsen; een kruising tussen tennis en kaatsen. Me vrouw Alie Maas-Rosier is dat niet, maar is wel het oudste lid (1925) en nog steeds actief op de baan. Competitie In 1998 volgde na een periode met wisselende successen (promoties én degradaties) het de buut van het eerste mixteam in de landelijke derde klasse. Drie jaar later volgde al het de buut in de tweede klasse. Op 1 juni 2008 behaalde het team een uniek kampioenschap. Voor het eerst promo veerde een mixteam uit Friesland naar de eerste klasse. Met captain Joost Willekes, Floor Snoeiijng, Marlies Huurman, Wiesje Verf, Frank Zeer, de 'ingevlogen' Alex Grendel en hoofdtrainer Peter Hiemstra lukte het uit eindelijk. De strijd in die eerste klasse werd vervol- gens aangegaan met een vrijwel ongewijzigd team. Helaas moest na een jaar (in casu zeven wedstrijden) alweer afscheid genomen wor den van dit niveau en degradeerde het team naar de tweede klasse. Nog steeds heel mooi. Friesland Cup In 1969 is gestart met de Friesland Cup om de tenniscontacten tussen de diverse Friese ver enigingen te vergroten. Een nobel doel, maar eigenlijk ging en gaat het er natuurlijk om welke vereniging het sterkste mixteam heeft. In de nazomer wordt dan ook door de beste clubs van Friesland gestreden om het kampi oenschap. In 1972 wist TC 't Nijlan voor het eerst de Cup te winnen, een jaar later op nieuw, in beide gevallen in de finale tegen Ready Harlingen. Dit was mede te danken aan de overloop van enkele talentvolle spelers van De Bontekoe naar 't Nijlan, zoals Johan Kramer, Martin Monfils en Paul Tiessen. Twee jaar later werd de finale tegen stadge noot en rivaal De Bontekoe nipt verloren. Na een paar mindere jaren volgde in 1984 weer een finaleplaats en een jaar later weer winst, opnieuw tegen De Bontekoe. Eind jaren negentig bleek het structurele effect van het op de jeugd gerichte pakketten- nis, met opnieuw winst; een nieuwe bloeipe riode kondigde zich aan. Mooi moment om te vermelden dat in 2009 voor de twaalfde keer werd gewonnen, een evenaring van het record van De Bonte koe. Ook een mooi moment om te memore ren dat het record van De Bontekoe in 2010 werd gebroken. Voor de tiende keer op rij en voor de dertiende keer in totaal won TC 't Nij- lan de Friesland Cup. De daarop volgende twee jaar overigens ook. De goede lezer weet nu al dat er dus in 2013 een andere winnaar was: De Bontekoe. Ook de finale van 2014 werd verloren van de stadsrivaal. Organisatie In de vijftig bestaansjaren telde de vereniging in totaal 108 bestuurders, waarvan zestien voorzitters. Cis Schaafsma was in 1981 de eer ste en tot nu toe enige vrouwelijke voorzitter. Het Dagelijks Bestuur met de langste staat

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 32