U yU'/é- Brievenbus-mailbox üitg. S. A. Markus, Leeuwarden. Schrans met Gemeentehuis van LEEUWARLEEADEEL. LcOVO-'inÏla, Ji Molen De Basuin Het lijkt mij nodig om te reageren op de 'reac tie op een reactie' over De Basuin, in Leovar- dia 46, door Jan Verbeek. Het verhaal is mij duidelijk, als hij vertelt dat de molen De Kroon aan het begin van de Hollanderdijk, vlak bij De Schrans heeft ge staan, en de molen De Basuin verderop, hoek Hollanderdijk-Wassenberghstraat. Op de molendatabank-site staat volgens mij correct waar de molens zich bevonden. Dit klopt met het artikel. Ik kan mijzelf de lo catie van De Basuin nog goed herinneren, omdat ik in mijn jeugd heel wat oud papier heb verzameld met mijn vriendjes (eind jaren '50 en '60) en dit altijd naar 'd'ouwe molen' bracht. Hier werd dat in ontvangst genomen en gewogen door een man en vrouw, in mijn geheugen gekleed in oude kleren, maar altijd correct afrekenend met geld in de hand. Een paar cent de kilo! Een paar huizen verder was onze fietsenmaker aan de Hollanderdijk, Peke Dolstra. De tekst onder de foto van het station in 1871 klopt dan ook niet. Dit is De Basuin, vlak achter het station. Het is dezelfde molen als op de andere foto, van de tennisclub. Hier staat nu een nieuw rijtje huizen. Ik heb een uitsnede uit een foto bijgevoegd uit het boek Oud Leeuwarden vanuit de lucht van Swierstra. Het toont de stomp van de molen in de rode circel. Volgens het bijschrift is de foto uit 1964, maar dit klopt ook niet. Hij is van na 1972, omdat de watertoren bij de spoorbomen al gesloopt is (niet te zien op de uitsnede). Nico Brinck, Terschelling Op deze prentbriefkaart van de Schrans uit het begin van de vorige eeuw staat molen 'De Kroon' afgebeeld. Door een redactionele vergissing is in het vorige nummer per abuis de verkeerde afbeelding geplaatst

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 38