LcoV<lr^LA.i£ Grafmonument Anna van Oranje In nummer 46 van Leovardia van januari 2015 was bij een interessant artikel van Sytse ten Hoeve over de in 1795 verdwenen grafmonu menten in de Grote Kerk een afteelding afge drukt, die het grafmonument van Anna van Oranje, overleden in 1588, zou voorstellen. Dit berust echter op een misverstand. Be kend was dat de beeldhouwer Johan Schoor man, afromstig uit Gent en om geloofsredenen uitgeweken naar Emden, ge bruik gemaakt had van een voorbeeld uit een in 1563 uitgegeven verzameling modellen in de stijl van de Renaissance van Hans Vrede man de Vries. De afteelding in Leovardia is de door Schoorman gevolgde modeltekening uit dit boek. Het stelt dus niet het grafmonument van Anna van Oranje zelf voor. Sytse en ik zijn tot de conclusie gekomen dat het een af beelding is van het grafmonument van Isa bella van Portugal, de vrouw van de Spaanse koning Karel V. Dit blijkt uit het bijschrift dat in het boek is opgenomen en het wordt be vestigd doordat links vooraan bij het voeten einde een keizerskroon is geplaatst. Karel V was niet alleen koning van Spanje maar ook keizer van Duitsland. Zijn vrouw Isabella overleed in 1539 en het boek met voorbeeldprenten van Hans Vrede man de Vries werd uitgegeven in 1563. In 1591 vervaardigde Johan Schoorman het grafmo nument voor Anna van Oranje. Er was toen een halve eeuw verstreken. De stijl van Schoormans monument kan men wat ouder wets noemen, maar het monument had, naar we nu weten, een voorbeeld van keizerlijke allure. Bernhard van Haersma Buma, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 39