ti Maria Louise, prinses van Oranje, prinses van Hessen- Kassel (1688-1765), landsmoe- der in Leeuwarden Berechting van 'foute' stadge noten: wraakgevoel in goede banen? T.C. 't Nijlan, een gouden vereniging LeOVdLT^ LA.il Nu het dit jaar 250 jaar geleden is dat prinses Maria Louise van Oranje en van Nassau, ge boren prinses van Hessen-Kassel, overleden is, lijkt het gerechtvaardigd eens aandacht te besteden aan deze markante prinses. Wij kennen haar meestal als Marijke Meu, Maaike Muoi (Tante Marieke), dat wil uitdrukken dat zij een echte landsmoeder voor de Friezen was. Waarom juist zij die eretitel heeft gekre gen en geen van haar voorgangers, is al bij zonder. Oranjekenner par excellence Bearn Bilker licht het toe. In de dagen voorafgaand aan de bevrijding op 15 april 1945, probeerde een aantal Leeuwar der collaborateurs in het kielzog van de vij and naar Duitsland te vluchten of ze doken onder, maar de meesten wachtten lijdzaam thuis op wat er gebeuren ging. De onrust en onlust was in Leeuwarden groot: NSB'ers wer den belaagd en uitgejouwd, 'moffenmeiden' kaalgeschoren. Ook de haat was groot en het was nodig die gevoelens onder controle te houden om eigenrichting te voorkomen. Paul Bron beschrijft de verschillende fasen die aan de orde kwamen in het proces van bestraffing van mensen, die tijdens de Duitse bezetting op welke wijze dan ook de verkeerde keus maakten: opsporing, arrestatie, verhoor en voorlopige bestraffing door de Politieke Op sporingsdienst en rechtspraak door het Bij zonder Gerechtshof of het Tribunaal Leeuwarden. Ruim vijftig jaar geleden, op 29 maart 1965, werd de tennisvereniging 't Nijlan opgericht. Het tenniscomplex ligt aan de noordkant van het Stephensonviaduct en is onderdeel van het sport- en recreatiegebied Nijlan. In dit lezenswaardige artikel van Walter Kromhout een terugblik op de aanleg van de accommo datie en de oprichting van de vereniging, aandacht voor enkele sportieve prestaties en bijzondere leden én een korte beschouwing over het bijzondere karakter van de club.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 3