'Ïf te ÉL'-*®** SiiV m Lcovo.'in} LA.il riëtte van Reede, geboren gravin van Nassau- Zuylestein vertoefde. Die woonde op slot Amerongen. Hun levens liepen aardig paral lel, ze hadden veel met elkaar gemeen. Door de correspondentie van de vriendinnen is er gelukkig veel over de prinses bekend. Een nieuwe Friese stadhouder Eindelijk was het zover. Maria Louise kon haar regentschap neerleggen, omdat haar zoon twintig jaar was geworden en zelfstan dig het stadhouderschap van Friesland kon uitoefenen. Hij deed dat al in Groningen. De erfeniskwestie was in 1732 opgelost en dat verschafte de Oranjes veel meer rijkdom en aanzien dan voordien. Maria Louise had door haar bezuinigingen en door de erfenis nu eindelijk de mogelijkheid als een echte prin ses te leven. Dat deed zij ook, maar ze bleef bescheiden en in vergelijking met haar schoondochter Anna van Hannover, was het verschil groot. In Leeuwarden kocht zij de ge- S*i 1:1 \l Vogelvluchttekening van de buitenplaats Mariènburg aan Achter de Hoven. Copie van een 18e eeuwse tekening, vervaardigd door Albert Martin bouwen aan de Grote Kerkstraat die haar we- duwenslot zouden worden, het Princessehof. Dat hield niet in dat zij daar altijd woonde. Ameland met het Camminghaslot was privé- «ornr-rfMTJUira Xlxrajcr l'rrvaart yVJr ifrf/nV ,et-rm rirfl ifOélXt 1'irff Mi Pwrrtiiif itKjxm - mmn/a* It* Ant *JTi*/mm*-ïYmmrv tfmXmtyrnr Am r M dim JStrnr 'K trXmrrn fdmht d/Jdaf pAyfiq Af fXf.fr it> *r AffAwr iXtfA-, fa fatiffa -l,A -r- ,Y~,~ - x*.faufa -X - Afbeelding van de begrafenisstoet van Maria Louisa van Hessen-Kassel op het Jacob'jnerkerkhof, met rechts achter de Grote- of Jacob'jnerkerk eigendom van de Oranjes en daar kwam zij graag. Soestdijk en Het Loo waren nu allebei Oranjebezit en dan was er natuurlijk altijd al Oranjewoud. Toen het haar financieel voor de wind ging, liet ze Mariënburg bouwen, aan Achter de Hoven in de stad, compleet met groentetuinen. In 1747 vertrok haar zoon, nu als erfstad houder Willem IV van de Republiek der Ver enigde Nederlanden, met vrouw en dochter, prinses Carolina, naar Den Haag. De strijd van jaren had eindelijk resultaat opgeleverd. Er dreigde weer een inval van de Fransen en het volk riep letterlijk om Oranje. De Staten van de overige gewesten, met als eerste Gel derland, vroegen Willem IV om ook hun stad houder te worden. Het doel was bereikt. Voor het eerst was Nederland verenigd onder één Oranje. Opnieuw regentes Het optimisme dat er nu weer een Oranje aan het bewind was, sloeg al snel weer om. Wil lem IV kon deze zware taak niet aan. Er waren teveel partijen, teveel belangen en Den Haag was Leeuwarden niet. Na vier jaar stierf Wil lem. Zijn zwakke gezondheid speelde hem steeds meer parten en nu hij de volle omvang van de problemen van diepe verdeeldheid in het land niet de baas kon, ging het snel berg afwaarts. Hij stierf in 1751, net veertig jaar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 8