Lcovo.'in} LA.il dam, meneer Van Damme, op de proppen, die haar avances maakt. Rinske gaat op die avan ces in en krijgt daarna een diep schuldbesef. Als ze op een winteravond met haar man naar de kerk gaat, preekt de dominee over een be kend verhaal uit het Nieuwe Testament. Een paar mannen brengen een vrouw, die overspel heeft gepleegd, bij Jezus en zeggen: 'Volgens de wet van Mozes moet deze vrouw gestenigd worden. Wat vindt u er van?' Jezus antwoordt na een ogenblik van stilte: 'Wie van jullie nooit verkeerd heeft gedaan mag de eerste steen gooien.' Beschaamd druipen de mannen een voor een af. Tegen de vrouw zegt Jezus: 'Ga heen en zondig niet meer.' (Johannes 8). Blijkbaar heeft de dominee de vrouw in schrille kleuren afgeschilderd, want Rinske identificeert zich met de vrouw, zegt: 'O God! Ik ben die vrouw' en verlaat het kerkgebouw, gevolgd door haar man. Dat is het moment dat is afgebeeld. Het onderschrift bij de tekening bestaat uit de door Rinske uitgesproken woor den. Het interessante is nu, dat de tekening een gedetailleerd beeld geeft van het interieur van de Grote Kerk. In de donkere kerk branden de kaarsenkronen. Het is dus een avond in de winterperiode. Bij eerste oogopslag lijkt het, alsof een gebeurtenis, die werkelijk heeft plaats gevonden, is afgebeeld, zo levensecht is het interieur van de Grote Kerk weergegeven. Vinkeles had twintig jaar eerder, in samen werking met de tekenaar Jacobus Buys en Cor- nelis Bogerts, een waar gebeurd voorval gegraveerd. Op een bededag in januari 1785 was in de stampvolle Grote Kerk paniek uitge broken toen iemand 'Brand!' had geroepen. Er zou een stoof zijn omgevallen. Bij de run op de deuren zijn vele kerkgangers vertrapt, waarbij vier om het leven kwamen. Een lange lijst van na afloop gevonden voorwerpen wordt nog al tijd bewaard in het HCL. Heel merkwaardig is de tegenstelling tussen beide afoeeldingen. 1785: een waar gebeurd drama in een gefantaseerde Grote Kerk, 1805: e en verzonnen verhaal in een natuurgetrouw afgebeelde Grote Kerk. Blijkens het onder schrift is de laatste afoeelding zowel getekend als gegraveerd door Reinier Vinkeles. Hij heeft Paniek onder de kerkgangers in de Grote Kerk (met fictief interieur) te Leeuwarden, 26 januari 1785. B'j pogingen van het publiek om uit de kerkzaal te komen worden vier mensen vertrapt, een man hakt met een bijl de deur open. Gravure van Reinier Vinkeles in samenwerking met tekenaar Jacobus Buys en Cornelis Bogerts Collectie Rijksmuseum

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 10