LeOVdLT^ LA.il gedurende de oorlog niets ontbeerd hebben en alles tegen zwart geld, bij de Wehrmacht werkend, konden kopen, hebben het ook nu weer het beste. Krijgen hier extra eten toebe dacht en weten daarbij nog alles van huis te krijgen. Er worden superbe sigaren gerookt en boterhambeleg met allerlei delicatessen verorberd.' Het kamp stond bekend als streng, maar rechtvaardig. Bij overtredingen werd soms zwaar gestraft en opsluiting in de koude, vochtige 'bunker' was een nachtmerrie. De landelijke inspecties vertonen geen kritiek op de behandeling, wel werden er twee barakken afgekeurd omdat ze te weinig bescherming gaven tegen de vrieskou. Er is één geïnter neerde overleden, een ernstige maagpatiënt. 'De betrokken gedetineerde is overleden, maar hier was geen sprake van slechte behan deling van een gedetineerde, omdat hij een politiek delinquent was, maar van een fout, die in iedere verpleeginrichting had kunnen voorkomen.' (A.D. Belinfante, In plaats van bijltjesdag) Maar toch: 'In het mannenkamp is het ook maar niks: in de afgelopen week haalde de hulppolitie een der geïnterneerden uit de woning van een vrouwspersoon, waarvoor het oude testament een woord heeft, dat echter in een dagblad niet zonder meer wordt genoemd'. (Ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant in maart 1946) Vrouwenkamp Ericadorp De in Leeuwarden gearresteerde vrouwen werden na hun tijdelijke opvang geïnter neerd in het vrouwenkamp Ericadorp aan de Troelstraweg, ter hoogte van de huidige ben zinepomp. De barakken waren hier door de Duitsers neergezet. Het kamp werd geleid door commandante J.A. Colenbrander en ook de interne bewakers waren vrouwen, terwijl de buitenwacht werd uitgevoerd door Hupo's, hulppolitieagenten. Het kamp telde tijdens de drukste bezetting ongeveer 300 hoofdzakelijk NSB-vrouwen en werd in 1946 opgeheven, waarna de vrouwen werden verdeeld over andere kampen. Spoedig daarna was het nodig voor het mannenkamp, Personeel Ericadorp, met middenvoor zittend commandante Colenbrander Personeel Kamp Vliegveld

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 17