LeOVdLT^ LA.il - A I De zuidoostzijde van de Groningerstraatweg met links de flatgebouwen aan de Eikenstraat, gezien naar de stad in maart 1968 de eerste flat vrijkwam werd aan haar gege ven en zo keerde tante Alice in het prille voorjaar van 1984 terug naar... naar huis. Ze keerde terug naar huis, alleen lag dat huis nu twee etages hoger en meer aan de rechterkant van de flat. Dat ze vanuit deze woning de Ol- dehove niet kon zien omdat de watertoren er voor stond, deerde haar niet. Verder was alles hetzelfde, haar 'nieuwe oude flatje' was niet gespiegeld, maar net zo ingedeeld als haar oude woning. De meubels vielen als puzzel stukjes weer op hun plek. Een paar maanden later werd mijn oma dement. Krantenknipsels en werkstukken Voortaan logeerde ik alleen bij tante Alice. Het verstevigde onze band. Ze stuurde kran tenknipsels over Leeuwarden naar mij op en ik maakte werkstukken over de stad, ook wel over Friesland, maar toch vooral heel veel Leeuwarden. Ik begon nog meer van de flat te houden, hier las ik 's ochtends boeken in de huiskamer, terwijl mijn tante mij volstopte met koeken en ander lekkers. Vanaf hier ging ik 's middags de binnenstad verkennen, hier stond ik 's avonds laat met mijn tante op het balkon over de stad te kijken. Op dit balkon dronk ik vanaf mijn veertiende met mijn tante. Eerst fluisterde mijn moeder haar nog in, dat ik niet meer dan twee borrels mocht en kon ik kiezen uit een cola-tik, een beren burg met 7-up, of een berenburg en jenever op elkaar, dat gold bij haar ook als één drankje. De laatste keer dat ik bij haar logeerde, keek ze mij net na middernacht diep aan en vroeg mij onze avonden nooit te vergeten. Ik was toen negentien en dacht nog jaren bij haar te zullen blijven logeren. Een jaar later betrok ik een eigen huis in Amsterdam, waar ik van daan kom. Nog een jaar later ging Alice naar een bejaardenhuis aan de Greuns, in een an dere wijk in Leeuwarden. Het is sinds haar vertrek uit de flat niet meer echt goed geko men met haar. Ze was ontroostbaar, wilde al leen maar in die hoge, eerste flat aan de Eikenstraat wonen. Een paar jaar later over leed ze, in Drachten. Ik wilde jaren niet naar Leeuwarden komen. Leeuwarden zonder tante Alice was als Parijs zonder Eifeltoren. Toen ik wel weer naar Leeuwarden ging, deed

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 25