Leeuwarden: wat ooit verdween, nu te zien in 3D Lcovo.'in} LA.il Louis Kemper Op basis van oude bouwtekeningen en fo to's vervaardigt Louis Kemper digitale re constructies van verdwenen gebouwen in Leeuwarden. In deze eerste aflevering het poortgebouw van de Oude Veemarkt aan de Langemarktstraat, gebouwd in 1896 en gesloopt in 1964. Laten we eerst eens kijken wat er aan de bouw in 1896 vooraf ging op het gebied van de veehandel in onze stad. In het begin van de zestiende eeuw werd er voor het eerst melding gemaakt van de Leeuwarder veemarkt, die toen werd gehou den naast de Waag en doorliep tot het eind van de Nieuwestad Zuidzijde. Opvallend is dat de markt werd georgani seerd door de Leeuwarder schutterij. Dit bete kende een behoorlijk omvangrijke inkomstenbron, die aangewend kon worden voor de verdediging van de stad. De schutterij droeg zorg voor de omheining van de markt en voor de schoonmaak na afloop ervan. Er werd goed verdiend aan de markt: een hele stuiver per koe en paard, een halve voor kal veren en varkens. Toen aan het eind van de zeventiende eeuw het aanbod veel groter werd verhuisde de koe- en varkensmarkt naar het Ruiters- kwartier en bleef de schapenmarkt op de Lange Pijp. De veemarkt werd in 1835 flink uitgebreid. De nieuwe veemarkt Dank zij de komst van nieuwe vervoersmid delen groeide de aanvoer in de jaren daarna zo snel dat er in 1874 een nieuw terrein werd aangelegd aan de Langemarktstraat met in 1929 de schapenmarkt op het gedeeltelijke bovendek. Vrijdags was het in de stad een drukte van belang, want de plattelanders bezochten niet De op basis van oude bouwtekeningen en foto's door Louis Kemper vervaardigde digitale recon structies van het poortgebouw van de Oude Veemarkt aan de Langemarktstraat

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 34