LeOVdLT^ LA.il 33 alleen de markt, maar deden in de stad ook de wekelijkse boodschappen. Na een zware discussie in de gemeenteraad over zowel de kosten als de precieze plaats en het uiterlijk van het poortgebouw, werd op 11 februari 1896 besloten tot de bouw van dit pand. Erg belangrijk vond men de stimule ring van de zuivelbereiding, door het inrich ten van een laboratorium en spreekkamer voor de zuivelconsulent op de bovenverdie ping. Beneden kwam het bureau voor veeart- senijkundig toezicht en een politiepost. Bovendien werd zo een fraaie hoofdingang tot de veemarkt gecreëerd. In 1900 werd het botercontrolestation aan het laboratorium toegevoegd. Toen het Land- bouwhuis in 1905 gereed kwam, verhuisden de zuivelfuncties naar de Willemskade. De vrijgekomen ruimten werden bestemd voor telefonie, politie en veeartsen. In 1909 werd hier de Leeuwarder afdeling van de EHBO opgericht. De eerste cursussen werden gegeven door de directeur van het Stadsziekenhuis in de bovenzaal boven het poortgebouw. Tijdens het 50-jarig bestaan van de vee markt in 1924, stond het poortgebouw cen traal en was het getooid met prachtige versiering. Toen de veemarkt werd verplaatst naar de Frieslandhal had het poortgebouw geen functie meer. In augustus 1964 werd het gesloopt en spreken we van de oude vee markt aan de Langemarktstraat. Detail van de voorgevel van het poortgebouw Het uit 1896 daterende poortgebouw aan de Langemarktstraat dat ooit toegang gaf tot het Oude vlak voor de sloop Veemarktterrein, in oktober 1963 gefotografeerd vanaf het Wagenplein

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 35