Nieuws van de Historische Vereniging Aed Levwerd Lcovo.'in} LA.il 34 Ledenvergadering Aed Levwerd Op woensdag 15 april werd de ledenvergade ring in het atrium van Natuurmuseum Frys- lan gehouden. Met 138 mensen was de vergadering goed bezocht. Naast de Pomme- rantenpries werd ditmaal ook de Hendrik ten Hoevepries uitgereikt. De Pommerantenpries ging naar de Stichting Praamvaren Leeuwar den. Voorzitter Arjen de Ruiter nam de prijs, een gouden speld en een oorkonde, in ont vangst. De Hendrik ten Hoevepries, bestemd voor een geslaagd restauratieproject door particulieren, ging naar Hester Heldoorn en Cor Giesing. Ze restaureerden in 2014 de in 1932 gebouwde en door architect Gerard Hel- doorn ontworpen woning Molenstraat 38. Na de pauze vertelden Gerk Koopmans en Leen- dert Plaisier, de auteurs van het boek Leeuwarden 40-45, over het samenstellen van dit unieke fotoboek. De Commissie Pommerantenpries en het be stuur van Aed Levwerd te gast bij de Stichting Praamvaren Leeuwarden, winnaar van de Pom merantenpries 2015 Foto: Pieter van der Ende Het meisje met de rode paraplu Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van Aed Levwerd verschijnt op 1 oktober een bun del met twintig spannende, grappige, vrolijke en ontroerende verhalen rond kunst in de Aniek Toxopeus, het meisje met de rode paraplu. Zj is 'ons' model voor de omslagillustratie van Roelof van der Schans openbare ruimte van de stad, onder de titel Het meisje met de rode paraplu. De auteurs, allen gerenommeerde kinderboekenschrij vers, zijn Lida Dijkstra, Harm de Jonge, Marian de Smet, Edward van de Vendel en Mindert Wijnstra. Ze schreven elk vier spiksplinternieuwe, fantastische verhalen die je zélf kunt lezen of laten voorlezen. De verrassende illustraties zijn van Roelof van der Schans. Dirk Swierstra overleden Leeuwardenkenner Dirk Swierstra is eind juni plotseling overleden. Dirk was onder an dere actief als lid van de Werkgroep Indus trieel Erfgoed Leeuwarden en als vrijwilliger Dirk Swierstra (1951-2015) leidt HCL-vrijwilli- gers rond op de Oude Begraafplaats in 2014 Foto: Ad Fahner bij het HCL. Daar was hij meerdere ochtenden per week bezig met het digitaliseren en beschrijven van historisch beeldmateriaal. Daarnaast bezat hij een bijzonder grote col lectie prentbriefkaarten, drukwerk en ander materiaal over Leeuwarden, waaruit hij graag beschikbaar stelde aan wie dat maar wilde. Die collectie is inmiddels al bij het HCL. Aed Levwerd en HCL hebben een gedreven kracht verloren. Geef een lidmaatschap cadeau Wilt u een familielid, buur of kennis een origineel cadeau geven? Geef dan een lid maatschap cadeau. Hiermee verrijkt u hun kennis van Leeuwarden en draagt u bij aan het levend houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen driemaal per jaar het blad Leovardia en worden op de hoogte gehouden van lezingen en andere activiteiten met be trekking tot de geschiedenis van Leeuwarden. En dat voor maar 20 euro per jaar. Doen!

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 36