Nieuws van het Historish Centrum Leeuwarden Jong in Leeuwarden Tot eind december is in het HCL een tentoon stelling te zien van foto's van Elske Riemersma rond het thema 'Jong in Leeuwarden in 2015'. Meer historische stadswandelingen Het HCL verzorgt al jaren thematische, op maat gesneden wandelingen. De ongeveer 15 gidsen verzorgden in 2014 ongeveer 105 groepswandelingen voor 2000 deelnemers: van Japanse toeristen tot directies van grote bedrijven. Stadswandelingen starten in de regel in het HCL bij de vaste presentatie Het verhaal van Leeuwarden. Tevens is er de mo gelijkheid om een stadswandeling te combi neren met een bezoek aan de Oldehove of het Pier Pander Museum. Steeds meer themati sche stadswandelingen worden ook in boek vorm of digitaal (app) beschikbaar gemaakt door het HCL. Eind vorig jaar verscheen Een wandeling langs highlights in een Nederlands talige en een Engelse versie. Wandelgidsjes met betrekking tot Joods Leeuwarden en de Friese Nassaus zijn in 2015 herdrukt. Sporen van de zilveren eeuw, geschreven door Henk Oly en Leo van der Laan, is onlangs versche nen. Er werden ook voorheen al enkele 'open' stadswandelingen aangeboden, zoals de jaar lijkse Nassauwandeling. De vraag naar dat soort wandelingen is de laatste jaren sterk toe genomen, mede onder invloed van Culturele Hoofdstad 2018. De Foodtour door Leeuwar den (langs onder andere het HCL) haalde zelfs het zomernummer van de Libelle. Vanaf april dit jaar start er elke zondag om 13.15 uur een Geflankeerd door Geart de Vries en Bearn Bilker volgt koning Willem-Alexander de verrichtingen op het harddraversparcours op het Wilhelminaplein Foto: Bob de Boer 300 jaar stadhuis Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het stadhuis worden er in het najaar activitei ten georganiseerd. Zo is er in de kelder van het stadhuis een kleine expositie en zijn in het HCL enkele lezingen. Er verschijnt ook een Koninklijk bezoek Koning Willem-Alexander bracht zaterdag 20 juni een bezoek aan Leeuwarden: de plek waar 250 jaar geleden zijn voorouder Maria Louise van Hessen-Kassel overleed. In het kader van het Maria Louise Jaar onthulde hij een vorste lijke muurschildering op de zijgevel van De Brasserie. Later die middag reikte hij de Gou den Zweep (de Gouden Swipe) uit aan de win naar van de traditionele harddraverij op het Wilhelminaplein. HCL-directeur Geart de Vries was één van de gastheren en mocht dus naast de koning plaats nemen. brochure over de schilderijen en andere kunst in het stadhuis. UBïrWABDBS

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 37