Lcovo.'in} LA.il 36 stadswandeling in het HCL onder leiding van een deskundige en enthousiaste gids. De route voert door het meest historische deel van de binnenstad en blijkt in een behoefte te voor zien. Us Mem In juli ontstond er nogal wat discussie over dit bekendste standbeeld in Friesland. Us Mem werd in 1954 vervaardigd door Gerhardus Jan Adema ter gelegenheid van het 75-jarig be staan van het Fries Rundvee Syndicaat (FRS). Aanvankelijk kreeg het beeld een plek op het Zuiderplein bij het kantoor van het FRS. Het FRS verhuisde in 1987 naar de Pelikaanstraat en het Zuiderplein werd heringericht, zodat Us Mem op het Zuiderplein in 1954, met op de achtergrond de oude watertoren Foto: Bas den Oudsten een andere plek voor Us Mem in de rede lag. In 1989 werd het beeld herplaatst in het mid den van de rotonde bij de Harlingersingel. Een plan uit 1996 om het weer te verhuizen naar het FEC ging niet door. Inmiddels wordt er ge ijverd voor verplaatsing naar de omgeving van het station. Zo zouden meer toeristen kennis kunnen maken met dit icoon. In 2018 (of eer der) gaat het HCL een kleine tentoonstelling wijden aan dit opmerkelijke beeld. Heruitgave werken Knoop Ter gelegenheid van het Maria Louise Jaar en de tentoonstelling over haar tuinman J.H. Knoop in het HCL, is de omstreeks 1760 door Knoop vervaardigde stadsplattegrond van Leeuwarden gereproduceerd in een flinke op lage. De kaart is voor 2,50 te koop in het HCL. In het najaar verschijnt een selectie met frag menten uit Knoop's Tegenwoordige staat of his torische beschryvinge van Friesland en een her uitgave van zijn bekendste werk: Pomologia.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 38