ANNO J740 LeOVdLT^ LA.il Gevelversiering Tweebaksmarkt 64 Foto: Provinsje Fryslan (Klaas Pot) daarboven geplaatste venster staat op 1 juni 1740 genoteerd: 'Boven op de peij 2 pedestaels van bremersteen geleevert. Een platte vries met sierraetwerk met Een List onder het Schuijframpt belopt te samen ƒ32-I4-o. Mijn knegt Beern gewerkt 1% dag ad 28 stuijvers 's daags ƒ2-9-o. Mijn knegt Sijmen gewerkt 1 dag ^0-18-0. Het wapen gemaakt van hart- stien met een bovenlist omheen 't kopstuk in de midden ƒ55-o-o.' De twee kwitanties van Jaan Oenema be treffen bedragen van ƒ665-I2-o en ƒ308-0-0. Er wordt ook gewag in gemaakt van houtsnij werk, dat verloren is gegaan, zoals: 'In de bo venkamer Aan de Schoorstenmantel Een list boven het schildereij gesneeden ƒ8-o-o; 2 klauwen gesneeden aan de sidden Van de List van het Schildereij ƒ9-I2-o; Een holle List be- sneeden aan de schoorstienmantel ƒ3-I0-o; op de holle List Een Liestje gesneeden met knorren ^-2-0' en '6 stukjes gesneeden op de pijlasters van de schoorstienmantel in de be- needenkamer ƒ9-o-o; 2 klauwen gesneeden aan de List van het schildereij ƒ8-o-o; een schelp onder aan deselve List gesneeden ƒ1- 5-0; het bovenste stuk gesneeden op de List van het schildereij, het houdt bij geleeverdt.' Gevelversiering Nieuwestad 61 Foto: Johan de Haan

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 7