Het rijke roze leven - deel 2 LeoVdlr^ LA.il Gerard Hendriksma 21 Op 7 oktober 1967 stond Leeuwarden on bedoeld in de spotlights vanwege een rel met schrijver Gerard van het Reve in De Harmonie. De Friese studentenvereniging Cygnus Resurgens uit Amsterdam had bij gelegenheid van haar zevende lustrum voor het thuisfront tien Nederlandse en tien Friese dichters uitgenodigd. I middags signeerden de auteurs in de Leeuwarder boekhandel De Peperbek en blijkbaar was er toen al enige ani- V mositeit ontstaan tussen Gerard van het Reve en dichter Simon Vinkenoog. In De Harmonie waren 1100 bezoekers er getuige van dat Van het Reve met Vinkenoog op de vuist ging. Het venijn zat in de aankondiging. Van het Reve werd door Vinkenoog ingeleid met de woorden: 'Daar komt Van het Reve met God aan zijn zijde'. Een toespeling op het toen actuele proces wegens godslastering. Van het Reve was zo verbolgen over deze in troductie, dat hij halfweg de avond door mid del van een briefje liet weten dat hij na afloop niet door Vinkenoog bedankt wenste te wor den. Toen de laatste hem aan het slot toch vriendelijk de hand toestak, werd hij door Van het Reve genegeerd. Vervolgens aaide Vinkenoog hem teder over de haardos, waarop Van het Reve in enorme woede ontstak ('dat mogen maar zeer weinigen en zeker jij niet'). Voor de ogen van het verbou wereerde publiek besprong hij zijn kunst broeder, schopte hem, sloeg hem met een paar welgerichte meppen tegen de vloer en werd door een brandwacht afgevoerd. Blijk baar is Van het Reve direct huiswaarts gegaan, want hij is die avond niet meer in de omgeving van De Harmonie gesignaleerd. De kranten smulden ervan, maar waarschijnlijk was de oorzaak vooral overmatig drankge bruik. Aan alle literatoren werd aan het begin van de avond een fles wijn uitgereikt. Van het Reve schonk zichzelf direct een glas in, en nog een glas, en nog een, en begon, toen de bodem was bereikt, aan de fles wijn van Jan Wybenga, die naast hem zat. Nieuw begin COC Friesland In 1971 kwam het COC in Friesland eindelijk echt van de grond. Anton Ponjee, Majo Tigchelaar, Gerd de Haan, Tjitte Nijdam en Jaap Hofstra startten de werkgroep Homosek sualiteit Friesland. Op 14 maart 1971 kwamen ze samen in het dekanaathuis van de Do- minicuskerk aan de Harlingerstraatweg. Bij die start van het COC-Friesland was Benno Premsela aanwezig. Uiterst links het pand Eewal 51, waarin het roemruchte bar Monsieur tussen 1969 en 1976 was gevestigd. Achter het middelste venster is een paneel/raambiljet zichtbaar met een bol hoedje en het opschrift bar Monsieur De afdeling begon met 40 leden. Het COC is op verschillende plekken in Leeuwarden gehuisvest geweest. Activiteiten waren in het begin vooral gespreksavonden over ho mofilie, de soosmiddag op zondag en het geven van voorlichting en informatie. Op 5 maart schreef de toenmalig secretaris aan een wat verontruste westerling die naar Leeuwarden wilde verhuizen: 'Een goede beslissing om in Friesland te gaan wonen en werken. Het is een prettige provincie, waar het nog schoon is. De mentaliteit van de bevolking is redelijk goed, ook ten aanzien van homofilie. Je zult merken dat Leeuwar den vrij tolerant is, en ons afdelingsbestuur is druk bezig ook de regio op dit niveau te brengen. Bijgaand ons tweemaandelijks periodiek S-15'. Eerste eigen plek was de Schoolstraat 15B. Daarna werd verkast naar de Druifstreek 63- boven. Op de nieuwe locatie was ook een gelegenheid om een eigen sociëteit te openen en zo ontstond café Cocteau. Deze sociëteit was befaamd om haar nieuwjaarsfeesten. Elke jaarwisseling barstte de soos uit haar voegen met vogels van zeer diverse pluimage. In 1997 werd het pand aan de Druifstreek te duur. Het COC trok tijdelijk in bij het Anna Blamanhuis op Noordvliet 11. De derde eigen plek was in het Maria Annastraatje 5/7. Mo menteel zetelt het COC op een prominente plek aan het Zaailand, face to face met de Rechtbank en het Fries Museum. Op 22 februari 1980 braken er rellen uit op de Nieuwestad toen COC Friesland een 'Ver- keerdekantdag' organiseerde om de rechten van homoseksuelen onder de aandacht te brengen. De tijdgeest was helemaal gewijzigd sinds de jaren '50 en aan de demonstratie werd deelgenomen door het Fries Flikker Front en het Lesbisch Front. Het mondde uit in een stevige kloppartij. De onrust ontstond toen een groep opgeschoten jongeren de be-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 23