Lcovo.'in} LA.il I c Optreden van het Leeuwarder homokoor Onder Anderen in het Leeuwarder Stadhuis Foto: Gerard Hendriksma lands repertoire. Op een van die avonden werd het idee geopperd: 'Wy kinne hjir ek wol in homokoar oprjochtsje, krekt as yn Amster dam'. Op deze suggestie werd enthousiast gereageerd en al snel waren zo'n vijftien per sonen gevonden die mee wilden zingen. Jan Zwarteveen en Bouwe Vries waren de mensen die het voortouw namen en op zoek gingen naar een oefenruimte en een dirigent. De dirigent werd gevonden in de persoon van Jil- dou Talman, die er wel een uitdaging in zag om van die solerende homo's een har monieus koor te smeden. En zie, het derde homokoor van Nederland was geboren. Het eerste optreden vond plaats op Tweede Kerstavond 1986 in het eerder genoemde COC-café aan de Druifstreek. In eerste aanleg volgden daarna meer optredens in het homo circuit, maar het koor wilde niet alleen voor eigen parochie optreden, maar het wilde ook voor en 'onder anderen' zingen. Het wilde ook een bijdrage leveren aan de homo-eman cipatie, door op een leuke en positieve wijze naar buiten te treden. Dat lukte prima; op bij voorbeeld het Fries Straatfestival te Leeuwar den kreeg het veel bijval van het publiek. Leeuwarden landelijk in het nieuws In 1997 werd Robert Grossnickel de nieuwe voorzitter van het Friese COC. Hij zorgde weer voor landelijke aandacht voor Leeuwar den door zijn acties tegen weigerambtenaren. Op grond van gewetensbezwaren weigerden ambtenaren van de burgerlijke stand de ho mopartnerregistratie. Grossnickel lokte ver volgens een proces uit door in Leeuwarden in ondertrouw te gaan en weigerambtenaar Eringa als trouwambtenaar te vragen. Eringa weigerde het huwelijk te voltrekken vanwege haar geloofsovertuiging. In eerste instantie weigerde het college van burgemeester en wethouders haar contract te verlengen, maar de landelijke Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat ze niet had mogen worden ontslagen. In 2001 werd op 1 april in Amster dam het eerste homohuwelijk gesloten. In 2003 startte het Homoplatform Fryslan, een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met homo-emanci patie. Elk jaar organiseert het platform de Roze Week. Dan wordt ook het Roze Pompe- blêd, een broche ontworpen door Lucie de Blécourt, uitgereikt aan iemand die zich door Om de vijf jaar werd er een lustrumactiviteit georganiseerd in Zalen Schaaf, Theater Romein of De Harmonie, waarbij dan breed werd uitgepakt. Helaas was de aanwas van koorleden summier. Eind 2011 viel definitief het doek vooral omdat er te weinig koorleden en daarmee te weinig stemmen waren om een representatief koor op de been te houden. Het archief werd overgedragen aan het HCL. Anna Blamanhuis Het Anna Blamanhuis was een initiatief van Hennie Smid. Het begon als Stichting Les bisch Archief Leeuwarden SLAL aan de Meen- the 115 in 1982 en verhuisde vervolgens naar Noordvliet 11. Samen met het Homodok in Amsterdam was het Anna Blamanhuis het enige homoarchief en daarmee van nationale betekenis. Per 1 augustus 2010 verhuisde het archief naar de Beurs boven de Openbare Bib liotheek. Vanwege teruglopende subsidies werd het archief in 2013 opgeheven. Een deel van de collectie verhuisde naar Tresoar en een deel naar de nationale collectie in het Homodok.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 26