LeoVdlr^ LA.il Uitsnede van de voorpagina van de 'roze bij lage' in de Leeuwarder Courantvan 13 mei 2006 haar/zijn inzet en optreden buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de eman cipatie van lesbiennes en homoseksuelen in Friesland. In de afgelopen jaren werd deze prijs ondermeer uitgereikt aan wethouder Arno Brok, Froukje Hernamdt, scholenge meenschap Piter Jelles Aldlan en het homokoor Onder Anderen. Vanwege haar 20-jarig jubileum organi seerde homokoor Onder Anderen in 2006 een meerdaags homokorenfestival in De Har monie. Burgemeester Geert Dales fungeerde als beschermheer. Er kwamen koren uit Groningen, Keulen, Utrecht en Berlijn. Overdag traden de koren op op het Leeuwar der Straatfestival. Er verscheen zelfs een een malige roze bijlage bij de Leeuwarder Courant vol met wetenswaardigheden over het rijke roze leven in Leeuwarden. Maar er gebeurde nog meer. In 2008 teken de wethouder Marco Florijn met minister Ronald Plasterk de koploperoveenkomst in zake het lesbisch- en homo emancipatie beleid. Dit is gericht op specifieke aandacht en het bespreekbaar maken van homoseksu aliteit in bepaalde etnische kringen waar ho moseksualiteit nog een taboe is. En eveneens in 2008 was Leeuwarden op spectaculaire wijze aanwezig bij de gay pride in Amster dam. Het Leeuwarder skütsje voer door de grachten en dat leidde tot groot enthousi asme bij de honderdduizenden bezoekers. Het ging om een initiatief van verschillende locale politieke partijen. Deze wilden laten zien dat Leeuwarden staat voor homo-eman cipatie en antidiscriminatie. Aan boord waren ondermeer burgemeester Ferd Crone in keurige vrijetijdsoutfit en wethouder Marco Florijn in een wat frivolere Friese out fit, gemaakt door Moniek Miedema. Tenslotte De komende drie jaar is Leeuwarden regen- boogstad. Dat hebben de gemeenten afge sproken met minister Jet Bussemaker, de coördinerend bewindspersoon voor het LHBT-emancipatiebeleid. Wethouders van 37 gemeenten, waaronder die van Leeuwarden, ondertekenden in het gemeentehuis van Nijmegen de intentieverklaring 'Regenboog steden' om dit beleid te gaan uitvoeren. Van sodomietenvervolging tot regen- boogstad. Leeuwarden heeft een lang traject afgelegd. De vestiging van het COC is nog prominent zichtbaar op het Wilhelmi- naplein. Kortom, beleidsmatig en bestuurlijk is het roze leven helemaal op orde. Maar aan de andere kant is dat rijke roze leven wel wat verbleekt. In de binnenstad zijn de ontmoe tingsplekken opgedoekt, zijn de homo- horecagelegenheden vrijwel verdwenen uit het straatbeeld en is het homokoor vanwege een gebrek aan nieuwe leden opgeheven. Misschien is ook dat juist wel een goed teken en is de integratie in het stedelijk leven nu helemaal geslaagd, zodat er geen eigen voorzieningen meer nodig zijn. Met dank aan Majo Tigchelaar De Leeuwarder afvaardiging naar de jaarlijkse Gay Pride Parade in 2008 in Amsterdam Foto: Gerard Hendriksma

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 27